Zprávy

Pelhřimovský deník

Český rozhlas Region – Vysočina

Policie ČR — Pelhřimovsko

Městský úřad Pelhřimov

 • Přijďte si s IROMEZEM zdarma zaplavat, zarelaxovat a zasaunovat.

  IROMEZ s.r.o. Pelhřimov, dodavatel tepelné energie do plaveckého bazénu Vás srdečně zve na čertovsky dobrou akci, která se koná v neděli 3. prosince 2017 od 10.00 do 20.00 hodin v pelhřimovském plaveckém bazénu. Od 10.00 hodin je návštěvníkům k dispozici zdarma bazén a relaxační část, sauna je také zdarma a to od 13.00 hodin. Maximální hodinový počet návštěvníků je dán kapacitou bazénu, tj. 90 osob.

 • Hodina pro veřejnost se starostou města Pelhřimova.

  Znepokojuje je Vás něco v Pelhřimově, máte nový podnět na zlepšení služeb a činností vykonávaných ze strany obce, či byste naopak rádi vyslovili uznání a pochvalu nad něčím, co se v uplynulém období podařilo? Pak tedy přijďte za starostou Pelhřimova Františkem Kučerou. Nejbližší hodina pro veřejnost je naplánována na pondělí 4. prosince 2017. Setkání je třeba si předem domluvit na tel. 565 351 391 a následně se dostavit do kanceláře starosty na Masarykově náměstí čp. 1 v Pelhřimově.

 • Blahopřejeme k devadesátinám.

  Úctyhodné výročí – 90 let – oslavil ve středu 22. listopadu pan Bohumil Brož z Pelhřimova. Za město Pelhřimov mu přišli popřát hodně zdraví a vše dobré do dalších let Zdeňka Koumarová z Odboru sociálních věcí Městského úřadu Pelhřimov a Blanka Lepičová ze Sboru pro občanské záležitosti. Následovalo krátké posezení s gratulanty, při kterém na počest oslavence vzplanul dokonce malý ohňostroj na narozeninovém dortu, a jinak se hlavně vzpomínalo. Pan Brož mimo jiné předvedl skvělou paměť, když dokázal vyjmenovat všechny své bývalé sousedy v rodném Zachotíně.

 • Nová parkovací místa ve městě.

  V Pelhřimově v poslední době opět přibyla tak potřebná parkovací místa, která už motoristé v hojné míře využívají. Konkrétně se jedná o dvě nová parkoviště, která byla vybudována v ulici Osvobození (naproti samooblužnému mycímu boxu) a v ulici Boženy Němcové (nad odbočkou do ulice Válkova). Parkoviště v ulici Osvobození má asfaltový povrch a nabízí 30 míst, parkoviště v ulici Boženy Němcové má povrch ze zámkové dlažby a je na něm k dispozici 15 míst. Na obou samozřejmě nechybí vyhrazená parkovací stání pro vozidla přepravující zdravotně postižené osoby. (př)

 • Historie knih ožila školákům pod rukama.

  Že historie knih a knihtisku je zajímavá záležitost a při jejím poznávání se užije i dost zábavy, o tom se přesvědčily zhruba dvě stovky dětí ze ZŠ Osvobození, které navštívily v pondělí 13. a v úterý 14. listopadu Malé muzeum bible ve Starém Pelhřimově. Během programu, který pro ně připravili Roman Prokeš a Studio bez kliky společně s muzeem, si totiž vlastnoručně vyzkoušely funkční repliku tiskařského lisu ze 17. století, ruční sazbu, psaní brkem, poučily se o historii bible a knih vůbec, o Martinu Lutherovi a reformaci a prohlédly si prostory muzea. Podobný program, určený tentokrát pro veřejnost a nazvaný O knihtisku i knize psané, probíhal v uvedených dnech v podvečer i v pelhřimovské městské knihovně a setkal se s živým zájmem.

 • Hrabání Kladinského potoka.

  Jedná se o jednodenní dobrovolnickou akci, jejíž náplní je shrabání a odstranění posečené trávy. Dlouhodobá péče a údržba této louky je důležitá pro chráněné druhy rostlin a živočichů. Zmíněné slovo dlouhodobá je naprosto klíčové, protože většina lokalit potřebuje pravidelnou a systematickou péči, bez níž by postupně zanikly. Ruční údržba je zde nezbytná, neboť pohyb těžké techniky je zde zcela vyloučen kvůli podmáčení luk.

 • VV-SP I/34 KPÚ_Myslotín_Ondřejov_Pelhřimov.

 • Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - V. Kozel.

 • Smlouva o dílo na PD.

 • Program 66. řádné schůze Rady města Pelhřimova, konané dne 22. listopadu 2017.

 • Dodatečné informace_3.

 • Usnesení z 18. schůze Finančního výboru ZM.

 • „Krabice od bot“ udělá radost o Vánocích dětem v nouzi.

  Pojďme společně udělat krásné Vánoce i dětem z rodin v nouzi. Pelhřimovská charita spolupracuje na akci s názvem „Krabice od bot“, kterou na Pelhřimovsku v rámci celostátního projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické pořádá Sbor v Moravči. Jak tento nápad udělat radost krabicí od bot o Vánocích funguje? Společně s vašimi dětmi stačí vzít krabici od bot, kterou doma jistě najdete. Právě do ní vložíte dárky, například hračky, pastelky, oblečení či podobně. Krabici společně pěkně zabalíte, čitelně na ni napíšete, pro koho se dárky hodí, tedy pro chlapce, či dívku a věk podle určení.

 • Vynikajícím lékařem Pelhřimovska se stal Karel Křikava.

  Na pravidelném jednání Okresního sdružení České lékařské komory, které se uskutečnilo 15. listopadu v jídelně pelhřimovské nemocnice, se v úvodu slova ujal jako pozvaný host starosta města Pelhřimova František Kučera. Ten poděkoval za pozvání a seznámil přítomné v krátkosti s přípravou rozpočtu na rok 2018 a s možnostmi investic do rozvoje města. „Město Pelhřimov má v investičním rozpočtu zajištěné prostředky na příští rok ve výši 262 miliónů korun. Nedochází k žádným restrikcím, naopak, rozpočet je navýšen oproti letošnímu roku o 20 mil. korun. Snažíme se nadále co nejvíce investovat do rozvoje města, tzn. dokončení revitalizace Městských sadů, oprav chodníků a komunikací, rozvoje kultury a sportu, dokončení kanalizace ke Skrýšovu za účelem uspokojit poptávku po nově vzniklých parcelách určených ke stavbě rodinných domů atd.“ uvedl mimo jiné starosta města.

 • Ježíškova vnoučata: Plňte vánoční přání osamělým seniorům v Pelhřimově.

  Domov pro seniory Pelhřimov se zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, který má pomoci osamělým lidem. Každý z vás může potěšit klienty domova pro seniory v Pelhřimově splněním přání. Český rozhlas spustil projekt „Ježíškova vnoučata“ na podporu osamělým lidem v domovech seniorů po celém Česku, protože na Vánoce se mají plnit přání a nikdo by se neměl cítit osamocen. Ten, kdo chce pomoci plnit přání, si může na stránce www.jeziskovavnoucata.cz vybrat konkrétní přání a splnit je.

 • Stanovení přechodné úpravy provozu- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Aktuálně.cz