Zprávy

Pelhřimovský deník

Policie ČR — Pelhřimovsko

Městský úřad Pelhřimov

 • Sametová diskotéka návštěvníky parádně roztančila.

  Sametovou diskotéku, kterou pořádal ve čtvrtek 14. listopadu 2019 klub „Klíček“ v Sauna Music Baru v Pelhřimově sklidila u návštěvníků obrovský úspěch. Po zaznění prvních hudebních tónů byl vynikajících tanečníků plný parket a ukázka tanečních kreací byla opravdu úchvatná, mnozí to roztočili naplno a do víru tance se nakonec zapojili všichni přítomní. Této mimořádné aktivity, kterou volnočasový klub připravil nejen pro mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením, ale i pro přátele klubu a širokou veřejnost, navštívil i místostarosta města Pelhřimov Josef Koch a vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Jana Sládková. Ti se též zapojili do tance a svou přítomností zpříjemnili náladu mnoha tanečníkům.

 • Sbor dobrovolných hasičů Čakovice oslavil 70 let od založení.

  70 let – přesně tolik slavil Sbor dobrovolných hasičů v Čakovicích v sobotu 9. listopadu 2019. Součástí oslav se uskutečnila volební valná hromada SDH Čakovice, na kterou přijali pozvání kromě jiných i zástupci města Pelhřimov – místostarostové Josef Koch a Zděnek Jaroš a vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimsa. Po krátkém úvodu, přivítání hostů, volbě pracovních komisí, přednesení zpráv a poděkování městu Pelhřimov za vstřícnost a výbornou spolupráci, došlo k vlastním volbám. Starostou Sboru dobrovolných hasičů byl zvolen Zdeněk Slabý, náměstkem starosty Lada Razimová, velitelem sboru Eduard Dvořák, hospodářem Jaroslav Zadražil a členem výboru Josef Klubal. Významnými hosty této slavnostní akce byli také pamětníci Vladimír Junek a Bohuslav Tomec, kteří stáli u zrodu založení sboru a připomněli přítomným historii, účast na brigádách, cvičení, i to, jak byla do Čakovic v roce 1954 přivezena dřevěná stříkačka z Červené Řečice, která byla tažena koňmi a čerpání zajišťovali čtyři hasiči

 • Sametová vzpomínka v neděli 17. listopadu od 17.00 hodin v Pelhřimově u sochy sv. Václava.

 • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

 • Výzva k podání nabídky.

 • Usnesení o výkon rozhodnutí rozdělením společné nemovité věci, Okresní soud v Pelhřimově, samosoudce JUDr. Martin Nováček, č.j. 5 E 6/2019-50 ze dne 13.11.2019.

 • Mezinárodní konference záchranářů opět v Pelhřimově.

  Pelhřimov hostí 15. a 16. listopadu už 14. ročník významné konference záchranářů, která nese název Pelhřimovský podvečer (název „podvečer“ je vžitý a tak ho organizátoři ponechali, i když původně jednodenní akce, která začínala v odpoledních hodinách, se časem rozrostla na dva dny a výrazně získala na prestiži). Konference se dá označit za mezinárodní, protože mezi účastníky jsou kromě těch z různých míst České republiky i záchranáři ze Slovenska. Pelhřimovský podvečer, který pořádá Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Kraje Vysočina a je dlouhodobě podporována městem Pelhřimov, je pro účastníky vždy velkou příležitostí k výměně odborných zkušeností, získání praktických dovedností i navázání kontaktů.

 • Aktuální seznam kácených stromů.

 • Oznámení o zahájení územního řízení - Zklidnění dopravy na silnici I/19, Starý Pelhřimov.

 • Turistické informační centrum Pelhřimov je v Kraji Vysočina nejoblíbenější.

  Pelhřimovské „íčko“ získalo díky hlasování veřejnosti titul „Oblíbené informační centrum roku 2019“ v Kraji Vysočina. Cenu za první místo v anketě, kterou vyhlásila Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.) ČR ve spolupráci s vydavatelstvím Kam po Česku, převzali 7. listopadu v rámci společenského večera při Členském fóru A.T.I.C. ČR ředitel Kulturních zařízení města Pelhřimova (KzmP) Martin Ecler a vedoucí TIC Pelhřimov Jana Výborná. „Rád bych poděkoval nejen pracovnicím Turistického informačního centra za kvalitní práci, ale také hlasujícím, kteří nám vyjádřili velkou podporu. Moc nás to těší a je to pro nás i závazek do budoucna,“ uvedl v té souvislosti ředitel KzmP Martin Ecler.

 • Smlouva o dílo KSTS 375/19.

 • „Students Business Day“ nabídl pestrou škálu obchodních dovedností.

  Ve čtvrtek 24. října 2019 proběhl na obchodní akademii v Pelhřimově již 5. ročník "Students ́ Business Day", který připravili žáci 4. ročníku. Students ́ Business Day byl tak pozvánkou pro veřejnost a žáky 9. tříd základních škol, aby si fiktivně nakoupili různé druhy zboží či netradiční zážitky a zúčastnili se doprovodného programu, tj. seznámili se s 3D grafikou, tvorbou animací a ověřili si své znalosti z finanční gramotnosti v soutěži ZISKUJ, kterou připravili žáci oboru ekonomické lyceum. Zaměření jednotlivých fiktivních firem bylo různorodé od psího hotelu, věštění a bylinkářství až po cestování či tatérství.

 • Pelhřimovské sídliště 5. května čeká revitalizace zeleně.

  Na základě projektu a Rozhodnutí Městského úřadu Pelhřimov je od pondělí 18. listopadu 2019 plánována 1. etapa kácení stromů v lokalitě sídliště 5. května. Kácení a likvidaci stromů bude ve spolupráci s technickými službami zajišťovat Městská správa lesů Pelhřimov. Žádáme tímto občany bydlící v předmětné lokalitě o shovívavost a dodržování bezpečnosti v průběhu vykonávaných prací. Děkujeme za pochopení.

 • Slavnostní vítání nových občánků.

  Po necelém měsíci, v pondělí 11. listopadu, opět přivítalo město Pelhřimov v obřadní síni radnice své nové občánky. Při prvním vítání, které začalo ve 14.00 hodin, to byli Daniel Goll, Jonáš Nápravník, Tommy Oliver Michal, Adam Hyptys, Ondřej Březina, Ester Žižáková, Robin Adam a Jasmína Olivie Dvořáková, při tom druhém od 15.00 hodin pak Vojtěch Heřmánek, Julie Pangracová, Lucie Kratochvílová, Miroslav Smrčka, Sebastian Hanzal, Filip Dvořák, Viktorie Červenková a Barbora Staňková. V úvodu setkání promluvili k rodičům starosta Ladislav Med a místostarosta Zdeněk Jaroš, kteří popřáli jim i dětem hodně štěstí do života.

 • Rodičovský příspěvek po 1. 1. 2020.

  Navýšení celkové sumy rodičovského příspěvku pro všechny, kteří budou pobírat příspěvek i po 1. 1. 2020, nebudou doprovázet složitá papírování. Příspěvek se z 220 tisíc Kč na 300 tisíc Kč (u vícerčat na 450 tisíc Kč) rodinám zvýší automaticky! Nikdo tak nebude muset na Úřadu práce ČR (dále jen ÚP ČR) o zvýšení žádat! Rodiče budou muset řešit jen případné úpravy čerpání měsíční částky. Všichni příjemci, kterých se tato úprava dotkne, budou o změnách informování dopisem do 2 dnů od podpisu prezidenta.

 • Usnesení z 6. schůze Finančního výboru ZM.

Aktuálně.cz