Zprávy

Pelhřimovský deník

Policie ČR — Pelhřimovsko

Městský úřad Pelhřimov

 • Benchmarkingové setkání v Pelhřimově.

  Ve dnech 20. – 21. června probíhalo v zasedací místnosti MěÚ Pelhřimov Benchmarkingové setkání na kterém si tajemníci a další pracovníci z obcí s rozšířenou působností mezi sebou vyměnili aktuální informace, zkušenosti a uvedly příklady dobré praxe. Tajemník Mgr. Jan Machyán uvítal v úvodu přítomné a seznámil je mimo jiné s agendami přeneseného výkonu státní správy a představil konkrétní praktické výstupy.

 • Kaple Kalvárie je součástí výstavy „Má vlast cestami proměn“.

  Ve středu 19. června proběhla slavnostní krajská vernisáž výstavy „Má vlast cestami proměn“ neboli příběhy domova, při které starosta města Pelhřimova Ladislav Med převzal ocenění za zdařilý projekt proměny „Revitalizace kaple Kalvárie (sv. Kříže)“ v podobě pamětní tabulky, která bude připevněna na pelhřimovskou dominantu. Slavnostní předání se konalo v obřadní síni na Zámku Vlašim za účasti Drahomíry Kolmanové, ředitelky Asociace Entente Florale CZ – Souznění CZ, která výstavu pořádá.

 • Z jednání Rady města.

  Celkem 19 bodů bylo projednáno 18. června na 16. schůzi Rady města Pelhřimova.

 • Domov pro seniory byl obdarován komfortním pečovatelským lůžkem.

  V úterý 18. června dopoledne obdržel Domov pro seniory Pelhřimov hodnotný dar v podobě multifunkčního lůžka SENTIDA 7i, které se rozhodla domovu věnovat paní RNDr. Kateřina Hortová, PhD. Slavnostní předání lůžka se uskutečnilo za účasti starosty města Pelhřimova Ladislava Meda. Ten dárkyni společně s ředitelkou domova Petrou Kratochvílovou srdečně poděkoval za komfortní a užitečný dar, který zlepší seniorům kvalitu života. Oba pak předali symbolické dárky. Rodačka z Pelhřimova darovala lůžko v hodnotě 100 000 korun domovu jako poděkování za péči, kterou domov věnoval její babičce, paní Zdeňce Rabiškové.

 • Pelhřimovský „Portál občana“ je inspirativní pro Tábor.

  Ve středu 19. června proběhla v zasedací místnosti rady města pracovní návštěva z Tábora, při které táborští kolegové projevili zájem o prezentaci pelhřimovského „Portálu občana“. Velmi příjemné schůzky se za město Pelhřimov zúčastnil místostarosta Zdeněk Jaroš a Václav Turek, vedoucí Odboru informačních a komunikačních technologií (OIKT) městského úřadu, který přítomným podal vyčerpávající informace týkající se tohoto projektu. V rámci schůzky došlo i na společnou diskusi a vzájemné předání informací a zkušeností. V závěru setkání nechybělo srdečné poděkování a pozvání do Tábora.

 • Veřejné diskusní fórum s pozitivním výsledkem.

  Pelhřimovská radnice pořádala veřejné diskusní fórum, na němž starosta města Ladislav Med a místostarosta Zdeněk Jaroš formulovali náměty ke zlepšení parkování v ulici Husova, Žižkova a Prokopa Holého v Pelhřimově. Setkání, které se konalo 10. června 2019 v klubovně sportovní haly, se zúčastnilo celkem 73 občanů. Obyvatelé všech generací výše uvedené lokality zde hovořili o problémech, které je trápí a vydefinovali řadu problémů s parkováním a pokutami.

 • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

 • Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Pelhřimov.

 • Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor čp. 2.

 • Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - M. Jelínek.

 • ENeschopenka definitivně schválena. Prezident republiky připojil svůj podpis.

  V úterý 18. června 2019 bylo do Poslanecké sněmovny doručeno rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, který svým podpisem podpořil novelu zákona o nemocenském pojištění. Podle novely od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Vyřizování pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní.

 • Nejmenší model kytary.

  Miroslav Kohel ze Želiva se zapsal do České knihy rekordů díky tomu, že dnes představil komisařům Agentury Dobrý den svou miniaturizaci kytary, tzv. španělky. Model o délce 51 mm vznikl v r. 1982 za použití dřeva ořešáku královského (tělo nástroje) a javoru, hliníku (mechanika), perleti (horní kobylka), kovu získaného z hodinového pérka (pražce) a "tenounkých wolframových strun" pocházejících z elektronky televizního přístroje. Rekordman použil výhradně vlastnoručně zhotovené či upravené nástroje. Kytara byla po zaregistrování do České databanky rekordů předána jako exponát do expozice Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově, kde bude vystavena společně s kytarou slepenou ze 17 tisíc zápalek a tzv. keramokytarou, jejíž tělo tvoří keramická střešní krytina.

 • Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání, Exekutorský úřad Brno-město, č.j. 006 EX 554/15-263, ze dne 17.6.2019, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph. D.

 • Mezinárodní spolupráce přináší přátelství a užitek.

  Již 12 let probíhá společný projekt Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (SOU a SPŠ) a partnerské školy z německého Hombergu, při kterém mladí truhláři obou škol společně vyrábějí užitečné výrobky. Tentokrát vzniklo během několika uplynulých dnů při společné práci deset šachových hracích stolků.

 • Pozvání na středověkou čakovickou pouť.

 • Hledá se vánoční strom na náměstí.

  Technické služby města Pelhřimova hledají vhodný strom (samostatně rostoucí o výšce cca 13-15 m), který by mohl o Vánocích zdobit náměstí, a v této souvislosti se obrací na občany s prosbou. Kdo by měl na svém pozemku strom, o kterém si myslí, že by mohl posloužit k uvedenému účelu a uvažuje o jeho pokácení, může se obrátit na následující kontakty: telefon 565 323 138-9, email: info@tspe.cz. Pokud bude některý z nabídnutých stromů následně vybrán jako vánoční strom, bude pokácen na náklady technických služeb. Podrobnější informace budou poskytnuty na uvedených kontaktech.

Aktuálně.cz