Zprávy

Pelhřimovský deník

Policie ČR — Pelhřimovsko

Městský úřad Pelhřimov

 • Nahlédnutí do života pěstounů.

  Zajímavé setkání v rámci Týdne pěstounství se uskutečnilo také v úterý 15. října v pelhřimovské městské knihovně. Byla to beseda nazvaná „Nahlédněte pod pokličku pěstounské péče“, jejímiž protagonisty byli manželé Aleš a Monika Dietrichovi, zakladatelé z. ú. Pěstounské rodiny Kraje Vysočina.

 • Drakiáda přinesla spoustu zábavy.

  Výborná nálada vládla v sobotu 12. října odpoledne na oblíbené Drakiádě, kterou uspořádal poblíž rybníka Stráž Dům dětí a mládeže Pelhřimov. Pro malé i větší účastníky byly připraveny zábavné úkoly, jako například hašení dračího ohně, výroba papírových dráčků, skládání obrázků z kaštanů atd. Při tom se mohli posilnit dračím nápojem, který byl k dispozici v dětské i dospělé verzi. Za úspěšné absolvování soutěží si účastníci mohli vybrat v dračí sluji pěknou odměnu. Pak už se mohli s chutí pustit do pouštění draků různých velikostí a provedení. Počasí bylo ideální, účast velká a tak se letošní Drakiáda vydařila na výbornou. (př)

 • Beseda s architektkou přinesla zamyšlení a inspiraci.

  V úterý 15. října proběhla ve freskovém sále zámku pánů z Říčan beseda s uznávanou architektkou Zdeňkou Vydrovou, městskou architektkou Litomyšle. Přednáškový podvečer s následnou diskuzí přinesl pohled na rozmanitost architektury, urbanismu a nové inspirativní postřehy i ze zahraničí což bylo velmi inspirativní pro všechny přítomné. Cílem této besedy bylo obohatit pelhřimovskou scénu o podněty a nápady pohledem nezávislé osoby. Hovořilo se o potřebě rozvíjet propojování míst a investování do rozvoje města a zároveň zachovávat původní hodnoty s kompozicí moderních prvků. „Intervence do veřejného prostoru je velmi důležitá, je potřeba nebát se a nezůstat ve vleku vnějších zajetých okolností“ uvedla mimo jiné architektka Zdeňka Vydrová.

 • Učitelky z mateřinky vyslechly instrukce, jak poskytnout první pomoc dítěti při život ohrožujících stavech.

  Někdy jsou situace, kdy o přežití, ale i další kvalitě života dítěte rozhodují minuty a vteřiny a největší riziko představují stavy, kdy dochází k masivnímu krvácení, bezvědomí se zástavou dýchání a krevního oběhu, úrazy provázené šokem či nárazové alergie případně vysoké teploty. V těchto případech je potřeba poskytnout dítěti první pomoc neboli život zachraňující úkon a správné ošetření v prvních minutách ošklivého úrazu. A právě o tom hovořili v úterý 15. října v zasedací místnosti Městského úřadu Pelhřimov záchranáři Petra Kosová a Jan Pražák ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a poskytli tak učitelkám z pelhřimovské mateřské školy tříhodinový teoretický odborný výklad s praktickým nácvikem, jak postupovat v rámci první pomoci a poukázali na to, jak se chovat v těchto vypjatých situacích a zachovat racionální uvažování. Zahájení se ujala organizátorka kurzu Jaroslava Čekalová a místostarosta města Pelhřimov Josef Koch.

 • Navrhněte svého kandidáta na cenu města Pelhřimova.

 • Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Pelhřimov LHO II. na období 2021-2030.

 • Výzva k podání nabídky.

 • Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu, Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, č.j. 108 EX 12149/15-796 ze dne 10.10.2019.

 • Stavební povolení - prodejna LIDL v Pelhřimově.

 • Slavnostní vítání nových občánků.

  Obřadní síň pelhřimovské radnice prožívala v pondělí 14. října opět slavnostní chvíle při vítání nových občánků města. Při prvním vítání, které začalo ve 13.30 hodin, to byli Viktorie Kocjanová, Zuzana Edrová, Daniel Blažek, Vanessa Růžičková, Matyáš Brychca, Eliška Vaňáčová, Daniel Holý a Jan Hruška, při tom druhém od 14.30 hodin pak David Pícha, Eliška Brázdová, Gabriela Černá, Barbora Stará, Zuzana Štrosmajerová, Julie Hánová, Martin Svoboda, Malvína Doležalová, Šárka Hrnčířová, Tereza Zíková, Štěpán Pergl a Michael Farka. K rodičům nejprve promluvil místostarosta Zdeněk Jaroš, který jim připomněl, jaké krásné i náročné období je čeká, a popřál jim i dětem hodně štěstí do života.

 • Záměr prodeje pozemků v k.ú. Pelhřimov.

 • Volné nebytové prostory.

 • Pěstounská péče? Ve skutečnosti se jedná o zdlouhavý proces, ale dítě získá rodinné zázemí, vysvětlují odbornice.

  Ve dnech 14. - 18. října 2019 probíhá v Kraji Vysočina pod záštitou Krajského úřadu Kraje Vysočina a Ministerstva práce a sociálních věcí „Týden pěstounství“. Do akce se zapojily orgány sociálně-právní ochrany dětí při městských úřadech a nestátní neziskové organizace z různých koutů regionu. Den otevřených dveří na oddělení sociálně právní ochrany dětí v Pelhřimově, který se konal v pondělí 14. října v budově Městského úřadu, přinesl veřejnosti odpověď na otázku, jak se stát náhradním rodičem a poskytl odborné sociální poradenství a směr, jak pomoci dítěti naplnit jeho potřeby a zajistit mu bezpečné prostředí pro jeho vývoj v náhradní rodině. Odborné poradenství mimo jiných zajistili vedoucí odboru sociálních věcí Jana Sládková a Petra Kožiaková, pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Občané z Pelhřimova a okolí tak měli možnost účastnit se doprovodných aktivit, shlédnout výstavu a dokumentární film „Rodiče napořád“.

 • Kriminalisté z Havlíčkova Brodu žádají občany o případné svědectví.

 • Oznámení k vyzvednutí vlastnických separátů lesní hospodářské osnovy (LHO).

  Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, ze dne 7.6.2019

 • Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

  E.ON Distribuce, a.s.

Aktuálně.cz