Zprávy

Pelhřimovský deník

Policie ČR — Pelhřimovsko

Městský úřad Pelhřimov

 • Blahopřání k devadesátinám.

  Pan Ladislav Strnad z Pelhřimova se v uplynulých dnech dožil krásných devadesáti let. K významnému životnímu jubileu přišli ve středu 20. června za pelhřimovskou radnici poblahopřát i starosta František Kučera a členka Sboru pro občanské záležitosti Blanka Lepičová, ti oslavenci popřáli pevné zdraví, mnoho spokojenosti a předali květiny a dárkový balíček. Pan Strnad spolu s manželkou vychovali 2 děti, těší se ze 4 vnoučat a z 8 pravnoučat. Oslavenec je stále duševně svěží a velmi optimistický. S úsměvem na tváři a dobrou náladou vzpomínal v kruhu gratulantů na pracovní profese, myslivost a koníčky mezi, které v současné době patří knihy a křížovky.

 • Starosta slavnostně přivítal nové občánky.

  Starosta František Kučera slavnostním proslovem přivítal v pondělí 18. června v Obřadní síni Městského úřadu v Pelhřimově nové občánky města, kterými byli George Gruber, Ondřej Háza, Kristián Polesný, Jan Pojezdný, Jakub Směták, David Růžička, Zuzana Tomaschko, Ema Vydláková, Alice Pádivá, Karin Šandová, Tobiáš Markvart, Zuzana Razimová, Lukáš Vyskočil, Tereza Kohoutová, Aneta Blažková, František Nevšímal, Lukáš Šimánek, Emma Svobodová, Josefína Drahná. Po slavnostním uvítání přišlo na řadu milé vystoupení dětí z Mateřské školy Komenského. Poté rodiče podepsali „Slavnostní zápis o uvítání dítěte do života“ a obdrželi blahopřání a dárky – knížku pro dokumentaci důležitých okamžiků prvních let života dětí, finanční příspěvek (1500 korun od města a 500 korun od pelhřimovské pobočky WSPK), růži a také dětský bryndáček s nápisem „Občánek Pelhřimova“. Slavnostní akt byl zakončen fotografováním v kolébce.

 • Pomoc se vždy najde aneb sociální služby jsou tu pro nás.

  S velkým zájmem se setkala v úterý 19. června na pelhřimovském náměstí prezentace poskytovatelů sociálních sužeb nazvaná „Jsme tu – pro vás – s vámi!“ Akci uspořádalo Zdravé město Pelhřimov s partnery pod záštitou starosty města Františka Kučery a jejím cílem bylo poskytnout lidem odpovědi na otázky a rady ve složitých životních situacích, ať už se týkají zdraví, sociálních problémů apod.

 • Oznámení - počet členů zastupitelsva města pro volby v roce 2018.

  Zastupitelstvo města Pelhřimova stanovilo dne 20. 06. 2018 počet členů zastupitelstva města Pelhřimova pro volby v roce 2018 na 21

 • Usnesení čj. 150 EX 2455/16-42 ze dne 13. 6. 2018, soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera proti povinnému Bohuslavu Paďourkovi.

 • Veřejné prostranství Arch. Janáka na parc. 3101/1 Pelhřimov.

 • Hokejista z Pelhřimova Libor Šulák se oženil.

  Český profesionální hokejový obránce Libor Šulák, hrající za klub Grand Rapids Griffins v AHL (česky Americká hokejová liga) se oženil s Martinou Malouškovou. V pondělí 18. června 2018 v 17.00 hodin odpoledne si v Kapli sv. Kříže na Kalvárii v Pelhřimově řekli své dobrovolné ANO před oddávajícím starostou města Pelhřimova Františkem Kučerou, který pak z moci úřední potvrdil, že jejich manželství prohlašuje za právoplatně uzavřené. Obřad zamilovaného páru sledovaly desítky příbuzných a známých. Nevěsta Martina se neustále usmívala, ale nakonec slzičky v očích se objevily nejen rodičům, ale i novomanželům. Svatebnímu obřadu přihlížel i jejich krásný synek Libor Šulák ml. Za město Pelhřimov novomanželům upřímně blahopřejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

 • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

 • Smlouva o dílo.

 • Dodatečné informace_2.

 • Upozornění na uzavření chodníku podél řeky Bělé.

  Město Pelhřimov upozorňuje občany, že od července 2018 začnou stavební práce na další části promenády kolem řeky Bělé v Pelhřimově. Začátek nového úseku začíná na rozcestí Rekordů a kuriozit. Odtud, v celém úseku pokračuje chodník v místě a šířkových proporcích stávajícího. Před Kamenným mostem dojde k bezbariérové úpravě tohoto chodníku. Trasa promenády bude v tomto místě navedena na stávající přechod pro chodce na světelné křižovatce. Zamezení přímého přechodu přes komunikaci bude řešeno osazením zábradlí v místě trasy promenády. Z důvodu stavebních prací dojde v červenci k uzavření chodníku podél řeky Bělé od Kamenného mostu ke konci předchozí části promenády. Promenáda od mostu u Billy bude v době stavebních činností tedy neprůchozí. Uzavírka uvedených míst bude trvat do konce září letošního roku.

 • Upozornění pro občany: Evidence řidičů ve dnech 28. - 29. června 2018 uzavřena.

  Od 1. července 2018 dojde k částečnému rozvolnění místní příslušnosti v oblasti řidičských průkazů. Motoristé tak budou mít možnost žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V souvislosti s těmito změnami bude evidence řidičů ve dnech 28.- 29.června 2018 uzavřena.

 • Z jednání Rady města.

  Rada města Pelhřimova projednala na své 79. řádné schůzi ve středu 13. května celkem 15 bodů. Dva z nich se týkaly poskytnutí dotací z Rozvojového fondu města Pelhřimova, a to na základě výzev „Sportovní aktivity 2018“ a „Kulturní činnost 2018“.

 • Společnost CONTEG oslavila 20. výročí založení.

  Den otevřených dveří společnosti CONTEG patřil nejen oslavám 20. výročí vzniku, ale i pestrému doprovodnému programu s podtitulem - Věda nás baví. Vědecké dílničky, skákací robot, mobilní lanové centrum, soutěžní a zábavné aktivity, tak to byla zajímavá lákadla nejen pro děti, ale i pro dospělé. Slavnostního zahájení se ujali jednatelé společnosti CONTEG, spol. s.r.o. Vít a Vojtěch Voláčkovi. Ti přivítali přítomné a mimo jiné přiblížili vznik společnosti a uvedli, že jsou čtvrtí největší dodavatelé průmyslových rozvaděčů, přičemž disponují obchodním zastoupením ve více než 60 zemích na 4 kontinentech. Zároveň pohovořili o výrobě designových vinoték a chladicích vitrín.

 • Usnesení čj. 085 EX 12787/10-445 ze dne 14. 6. 2018, soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek proti povinnému Karlu Kněžínkovi.

 • Usnesení čj. 098 EX 00031/04-073 ze dne 14. 6. 2018, soudní exekutor JUDr. Milan Usnul proti povinnému Jaromíru Roubalovi.

Aktuálně.cz