Zprávy

Pelhřimovský deník

Český rozhlas Region – Vysočina

Policie ČR — Pelhřimovsko

Městský úřad Pelhřimov

 • Pelhřimov se zapojil do soutěže BATERKOMÁNIE.

  Pelhřimov je jedním z dvaceti měst v Kraji Vysočina, které se zapojilo do soutěže BATERKOMÁNIE. Ta odstartovala v pondělí 16. dubna a potrvá do 15. října 2018. V uvedené době budou stát v budovách radnice, městského úřadu a v sídle technických služeb sběrné nádoby označené logem soutěže, do kterých mohou úředníci, ale i široká veřejnost odevzdávat použité baterie. Vyhraje ten úřad, kterému se do sběrné nádoby podaří vybrat největší množství baterií v přepočtu na jednoho úředníka. Vedle toho, že městské úřady přispívají k ochraně životního prostředí, je pro ně motivací i to, že vítězný městský úřad získá od organizátorů soutěže finanční příspěvek ve výši 50 000 korun na podporu charitativního nebo obecně prospěšného projektu.

 • Titul „Sportovec Kraje Vysočina za rok 2017“ získala pelhřimovská taekwondistka Iveta Jiránková.

  Získání prestižního titulu „Sportovec Kraje Vysočina za rok 2017“ to byl jeden z důvodů slavnostního setkání, které se konalo v úterý 17. dubna na radnici v Pelhřimově. Držitelce zmíněného ocenění Ivetě Jiránkové a neméně šikovné taekwondistce Dominice Hronové poblahopřál starosta města Pelhřimova František Kučera, který poděkoval mladým ženám a vyjádřil uznání za skvělou reprezentaci města a předal každé dárek v podobě květiny a permanentky do pelhřimovského bazénu pro dvě osoby na rok a půl. Následující rozhovor se pak týkal hlavně skvělých sportovních výkonů, osobní sféry, trenérské práce Petra Lacka, který vede jeden z nejúspěšnějších oddílů taekwondo v ČR, ale i otázkám finanční podpory sportu.

 • Historicky první setkání: Předseda Státní rady Sultanátu Omán s delegací navštívil pelhřimovskou radnici.

  Na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha oficiálně navštívil Českou republiku předseda Státní rady (tamní obdoba Senátu) Sultanátu Omán J. E. pan Yahya Mahfoodh Salim Al Manthri s delegací. Během své návštěvy v ČR předseda Státní rady Sultanátu Omán mimo jiné navštívil v pondělí 16. dubna v odpoledních hodinách Pelhřimov. Starosta města František Kučera slavnostně přivítal hosty před pelhřimovskou radnicí a poté se celá delegace přesunula do obřadní síně, kde je seznámil s historií a současným děním ve městě Pelhřimov. Proběhla i krátká vzájemná diskuze mezi zúčastněnými stranami, přičemž došlo k výměně informací z oblasti regionální politiky a financování města. Ománští hosté se zajímali hlavně o to, jak funguje zastupitelstvo města a jeho místní části. Závěrem setkání došlo na podpis do pamětní knihy a na předání vzájemných upomínkových předmětů.

 • Starosta zahájil start putovní etapy na podporu osvěty autismu.

  V neděli 15. dubna v ranních hodinách zahájil starosta města Pelhřimova František Kučera na pelhřimovském náměstí start putovní akce na podporu autismu s podtitulem „Putování 2018 – Nahoru a dolu“. V úvodu starosta pohovořil s putujícími a s hlavní organizátorkou Elen Barčišovou z občanského sdružení Adventor, která pečuje o děti i dospělé na spektru autismu. Mimo jiné starosta vyjádřil podporu a obdiv osvětové akci, která apeluje na to, aby veřejnost byla seznámena s projevy autismu a tím snáz pochopila danou problematiku a mohla se tak vcítit, podpořit a porozumět všem lidem, kteří s tímto handicapem žijí. Zároveň popřál přítomným hodně štěstí a sil na trase, která vedla z Pelhřimova do Nového Rychnova. Na památku obdržel malý dárek v podobě odznáčku „Putování“.

 • Jubilejní Memoriál Zuzany Hartlové poukázal na kvalitu a obtížnost sportovní gymnastiky.

  Pelhřimovská sportovní hala se v sobotu 14. dubna stala dějištěm sportovní gymnastiky, kde se předvedlo 120 gymnastek z celé republiky a poměřily si tak své dovednosti při X. ročníku Memoriálu Zuzany Hartlové. Oddíl sportovní gymnastiky Pelhřimov pořádá tento závod na počest bývalé zasloužilé trenérky Zuzany Hartlové a opět se bylo na co dívat. Slavnostního zahájení s nástupem se zúčastnili trenérka Světlana Zourová a starosta města Pelhřimova František Kučera. Ten mimo jiné poděkoval organizátorům za perfektní přípravu, divákům popřál hezkou podívanou a hlavně gymnastkám popřál štěstí a úspěch při sportovních výkonech. „Sportovní gymnastika je náročný sport, přesto jsme rádi, že se děvčata tomuto sportu věnují a dávají mu tolik času“, uvedla mimo jiné v úvodu obětavá trenérka Zourová.

 • Technické služby upozorňují: Probíhá čištění ulic, respektujte dopravní značení.

  V souvislosti s probíhajícím blokovým čistěním ulic a parkovišť TS upozorňují vlastníky motorových vozidel na respektování dopravního značení. Dopravní značení je instalováno vždy s předstihem, a to 8 dní před plánovanou akcí. Z přiloženého obrázku je zřejmé, že někteří řidiči instalované dopravní značení úplně ignorují. V těchto případech bohužel nemůže být provedeno čištění v plném rozsahu, za což se TS omlouvají ostatním spoluobčanům této lokality, kteří zodpovědně svá vozidla na přechodnou dobu přeparkovali.

 • Uzavírka místní komunikace v ulici Pod Hájkem.

  Z důvodu realizace vodovodní a kanalizační přípojky pro výstavbu bytových domů v lokalitě Polní dvůr bude probíhat od 26. do 29. dubna 2018 uzavírka místní komunikace v ulici Pod Hájkem. V rámci uzavírky dojde k dočasnému přemístění zastávek MHD: Zastávka - „Pelhřimov, Pod Hájkem" bude dočasně přemístěna na zastávku ,,Pelhřimov, hřbitov ". Zastávky - „Pelhřimov, Modřínová" a ,,Pelhřimov, železniční stanice" budou dočasně přemístěny na zastávku ,,Pelhřimov, autobusové nádraží."

 • Společnost E.ON upozorňuje občany Myslotína na plánovanou rekonstrukci.

 • Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání.

  Zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 25.04.2018 v přízemí, ve velkém zasedacím sále budovy č. 1 Městského úřadu Pelhřimov, ul. Pražská 2460. Zasedání je snímáno Internetovou televizí Kraje Vysočina.

 • Záměr převodů pozemků.

 • Přidělení bytů.

 • Informace - společnost E.ON Česká republika, s.r.o.

  Investiční akce s názvem "Myslotín - obnova NN".

 • Stanovení přechodné úpravy provozu- Počátky.

 • Oznámení o možnosti převzít písemnost - právní nástupci po účastníku řízení, kterým je PhMr. Alena Červenková.

 • Oznámení o možnosti převzít písemnost - právní nástupci po účastníku řízení, kterým je PhMr. Alena Červenková.

 • Oznámení o možnosti převzít písemnost - neznámý účastník řízení - právní nástupce Petra Tomce.

Aktuálně.cz