Zprávy

Pelhřimovský deník

Policie ČR — Pelhřimovsko

Městský úřad Pelhřimov

 • Bitětické slavnosti se staly hitem.

  Po sedmé a pokaždé trefa do černého, spousta zábavy, soutěží a zajímavých stánků. Bitětické slavnosti opět přilákaly stovky návštěvníků. Letošní téma bylo spjato s přírodou a ekologií což bylo pro návštěvníky velmi atraktivní. I celý program byl připraven v tomto stylu. Na návsi, přesněji na zahradě „u Cífků“ navodila tu správnou poslechovou i taneční atmosféru znamenitá country kapela Páťáci a návštěvníci si tak mohli užívat prosluněnou pohodu nejen při spoustě akcí, ale i při bohatém občerstvení v podobě pečeného prasátka, bramboráků či domácích bitětických cukrovinek.

 • Město Pelhřimov poskytne od září zlevněné jízdné MHD pro děti, mládež, studenty a seniory.

  V souladu s aktuální právní úpravou regulace cen veřejných služeb v dopravě byly schváleny Radou města Pelhřimova změny cen v městské hromadné dopravě (MHD) Pelhřimov. Slevy na jízdném, které jsou nižší o polovinu z původní ceny budou zavedeny od 1. září letošního roku pro děti, mládež, studenty a seniory.

 • Místo sekání trávy je v Pelhřimově aktuální sběr listí.

  V důsledku mimořádného sucha zaměstnanci technických služeb v Pelhřimově v těchto dnech uklízejí parky, čistí chodníky a komunikace od spadaného listí, znamená to totiž odklidit desítky tun odpadu. Plochy s frekventovaným pohybem osob jako je hřbitov a parky jsou čištěny opakovaně. Udržován je i park u kaple Panny Marie Bolestné (park u autobusového nádraží), který je majetkem Římskokatolické farnosti Pelhřimov, kam byla ze strany farnosti umístěna cedule „vstup na vlastní nebezpečí“ což je z hlediska veřejného prostoru nevyhovující řešení. Občané se v uvedené záležitosti obrací na město se stížnostmi o sjednání nápravy v domnění, že město je vlastníkem výše uvedeného pozemku čemuž tak není. Město opakovaně jedná s Římskokatolickou farností o nalezení adekvátního řešení zajištění bezpečného prostoru parku.

 • Dopravě ve městě se uleví, kruhová křižovatka u kina je dokončena.

  Nejdůležitější investiční akcí v letošním roce ve městě je vybudování kruhové křižovatky u kina Vesmír jejímž dodavatelem akce bylo sdružení firem SWIETELSKY stavební s. r. o. a SYNER VHS Vysočina a. s. „Kruhový objezd“, který bude od úterý 21. srpna 2018 uveden do provozu v předčasném užívání by měl přinést větší bezpečnost a plynulost dopravy v místě, které patří k nejfrekventovanějším dopravním uzlům v Pelhřimově. Nová okružní křižovatka bude mít pět ramen: od Základní umělecké školy, ze Strachovské ulice, z Vlásenické ulice, od ZŠ Krásovy domky a z třídy Legií.

 • Upozornění na částečné omezení provozu v ulici Pražská.

  V souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi firmy IROMEZ bude částečně omezen provoz v ulici Pražská v Pelhřimově. Teplovodní potrubí vede ulicí Arch. Janáka, následně odbočí před okružní křižovatku do ulice Pražská směrem do centra přes ulici Rubešovu, U Stínadel a přes areál mateřské školy.

 • Jednání kolem revitalizace rybníku Stráž a okolí pokračují.

  V pátek 10. srpna 2018 proběhlo další jednání mezi představiteli pelhřimovské radnice a budoucím realizátorem akce Ing. Vojtěchem Kratochvílem ohledně přípravy studie využití území "Pelhřimov – Rybník Stráž a okolí". Jednání se týkalo koncepce rekreačního a sportovního využití rybníku Stráž a jeho okolí, přičemž byly prezentovány bližší principy dispozičního a provozního uspořádání dané lokality a zároveň došlo i na řešení problematiky technických záležitostí, které jsou spojeny s budováním okružní cyklostezky s možností využití pro inlinisti.

 • Řidiče na velkou vodu pod viaduktem v Pelhřimově upozorní semafor.

  Vytvořit bezpečnostní dopravní stopku, která odradí řidiče, aby vjížděli do vyšší hladiny vody pod viaduktem, bylo cílem jednak města Pelhřimova, ale i Ředitelství silnic a dálnic. Z důvodu větší bezpečnosti řidičů došlo k nainstalování nového světelného signalizačního zařízení pod viaduktem, které bude reagovat na umístěné čidlo, jenž je nainstalováno pod mostem. Jedná se o to, že pokud hladina vody stoupne v daném území na nepřijatelnou hladinu, rozsvítí se signalizační zařízení červeně pro veškerou dopravu u podjezdu na ulici Myslotínská a Nádražní na silnici I/34, a dojde tedy k zákazu vjezdu.

 • Chodníky a zpevněné plochy v Sadech.

 • Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - O. Hašek.

 • Usnesení o ustanovení opatrovníka - Kosmak Johann, Saxl Theodor.

 • Registrační úřad Pelhřimov.

  Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran:

 • Stanovení dopravního značení- přechodné- Pražská Pelhřimov.

 • Navštivte proslulé pelhřimovské krematorium a zbavte se starostí.

  Máte problém, bolístku či starosti? Všech neduhů je možné se zbavit díky fiktivnímu krematoriu, které bylo ve středu 8. srpna v Pelhřimově slavnostně odhaleno pro veřejnost za účasti starosty města Pelhřimova Františka Kučery a hlavních iniciátorů Miroslava Šimona, starosty Spolku přátel hasičských hudeb ČR a Vlastimila Studeného z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Provizorní krematorium, které bylo vyrobeno ze dřeva, stojí denně před Turistickým a informačním centrem na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Nebude zde stát dlouho, protože v sobotu 25. srpna v devět hodin večer jej totiž hasiči v rámci 18. ročníku celostátního hasičského festivalu dechových hudeb a dnů záchranářů i s trápeními, která lidé mohou napsat na lístek a vhodit dovnitř krematoria, spálí. Recesistickou akci pro obyvatele a návštěvníky Pelhřimova totiž připravují právě hasiči, kteří věří, že napsaná trápení po spálení úplně zmizí nebo alespoň zeslábnou.

 • Veřejné prostranství v ulici Architekta Janáka je v rekonstrukci.

  V uplynulých dnech započala rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Architekta Janáka v Pelhřimově, která přináší uzavření parkoviště před prodejnou s potravinami (Jednota COOP, Pražská 1200, Pelhřimov). Provoz prodejny potravin, lahůdek a zdravotnického zařízení zůstává pro zákazníky v provozu. Zákazníci tak mohou využít parkoviště hned vedle obchodu se spotřebním zboží (Arch. Janáka 1943, Pelhřimov). Rekonstrukce se také týká veřejného prostranství s vybudováním parkoviště s 18 parkovacími místy.

 • OOP PÚ provozu_Pelhřimovská pouť_1010.

 • Návrh OOP- dopravní značení v PE- Friedova, Mikuláše z Pelhřimova.

Aktuálně.cz