Obchodní podmínky, práva a povinnosti

Úplné znění obchodních podmínek a prohlášení o právech a povinnostech používání služeb serveru Pejr.info.

Datum poslední revize: 9. července 2012.

Toto Prohlášení o právech a povinnostech (dále také jen „Prohlášení“, „Podmínky“) představuje podmínky použití služby, které upravují náš vztah s uživateli a dalšími osobami využívajícími službu Pejr.info. Používáním služby Pejr.info vyjadřujete souhlas s tímto Prohlášením, které může být čas od času aktualizováno.

Sdílení vašeho obsahu a informací

Jste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Pejr.info zveřejníte. Kromě:

 1. Pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví, dále „DV“), nám výslovně udělujete následující oprávnění: nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na Pejr.info nebo v návaznosti na něj (Licence k DV). Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte, s výjimkou případů, kdy byl obsah doplněn či upraven redakcí Pejr.info.
 2. Jestliže obsah podléhající DV odstraníte, bude odstraněn obdobným způsobem, jako při přesunutí do Koše v počítači. Berete však na vědomí, že odebraný obsah může existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu (nebude však dostupný ostatním).
 3. Oceňujeme jakékoli vaše ohlasy nebo návrhy týkající se této služby. Mějte však na paměti, že je můžeme použít bez nároku na honorář pro vás (stejně jako vy nemáte povinnost nám je poskytovat).

Práva a povinnosti

Naší maximální snahou je zajistit bezpečnost služby, ale nemůžeme ji zaručit. Abychom mohli bezpečnost zajistit, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro vás přináší následující závazky a povinnosti:

 1. Nebudete na zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam). Inzerce je zdarma pouze pro soukromé osoby (nepodnikající).
 2. Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího písemného svolení.
 3. Nezapojíte se prostřednictvím Pejr.info do nezákonného multi-level marketingu na pyramidovém principu.
 4. Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
 5. Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
 6. Nebudete zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
 7. Nebudete zveřejňovat následující obsah: nenávistné projevy, vyhrožování nebo pornografický; podněcující k násilí; nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo bezdůvodné násilí.
 8. Publikování nebo nabídka soutěží, rozdávání propagačních předmětů nebo provozování loterií („ propagaci“) na Pejr.info se řídí předem uzavřenou individuální písemnou smlouvou s redakcí Pejr.info.
 9. Nepoužijete Pejr.info k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
 10. Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Pejr.info, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce.
 11. Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad ani je podněcovat.

Registrace a účtu

 1. Neposkytnete na Pejr.info falešné osobní informace ani bez povolení nevytvoříte účet pro nikoho jiného.
 2. Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
 3. Pokud váš účet deaktivujeme, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.
 4. Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuální.
 5. Nesdělíte nikomu své heslo (nebo v případě vývojářů svůj tajný klíč), neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost vašeho účtu.
 6. Nepřenesete svůj účet (včetně jakékoli stránky nebo aplikace, kterou spravujete) na jiného uživatele bez našeho předchozího písemného svolení.

Ochrana práv ostatních uživatelů

Respektujeme práva ostatních uživatelů a od váš očekáváme totéž.

 1. Nebudete na Pejr.info zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
 2. Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace, pokud se domníváme, že porušuje toto Prohlášení nebo naše zásady.
 3. Jestliže odebereme váš obsah z důvodu porušení autorských práv někoho jiného a jste přesvědčeni, že byl odebrán omylem, máte možnost odvolat se.
 4. Pokud opakovaně porušíte práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám účet.
 5. Není povoleno použití našich autorských práv či ochranných známek bez písemného svolení.
 6. Nezveřejníte doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani jeho citlivé osobní či finanční údaje.

Platby

 1. Pokud na Pejr.info uskutečníte platbu nebo použijete kredity, souhlasíte s našimi Platebními podmínkami.

Zvláštní ustanovení

 1. Pejr.info používáte na vlastní nebezpečí.