Polední menu Restaurace Patro Pelhřimov

Restaurace Patro Pelhřimov

adresa:Palackého 71, Pelhřimov
telefon:+420 775 351 716
email:restauracepatro@seznam.cz