Spolky, kapely, svazy, sdružení

Občanská sdružení, divadelní spolky, zájmové spolky, sportovní spolky, kapely...

Víte o jiném zájmovém kroužku? Řekněte nám o něm!

Zájmové spolky

 • Agentura Dobrý den

  Agentura Dobrý den Pelhřimov zastřešuje v České Republice oblast rekordů a kuriozit.

  Nábřeží rekordů a kuriozit 811, tel: 565 323 163, web: www.dobryden.cz, e-mail: agentura@dobryden.cz

  Muzeum rekordů a kuriozit: Palackého 47, Pelhřimov, web: www.muzeumrekorduakuriozit.cz, e-mail: muzeumrekorduakuriozit@dobryden.cz

 • Astronomický klub Pelhřimov

  Od 18. dubna 2009 je Astronomický klub Pelhřimov kolektivním členem České astronomické společnosti.

  Atonína Sovy 743, 393 01 Pelhřimov, web: www.astroklub.cz, e-mail: akp.pe@email.cz

 • Spiritus Dracus

  Skupina, která provádí ohňové a UV světelné show.

  Martin Dvořák – 607 182 020, web: www.spiritusdracus.cz, e-mail: spiritusDracus@email.cz

 • Taneční klub Pelhřimov

  Taneční klub Pelhřimov je organizované sdružení mladých lidí, u nichž se nadšení pro tanec snoubí s odhodláním své umění a dovednosti prezentovat veřejnosti.

  Masarykovo nám. 12, 393 01 Pelhřimov, tel: 604 603 993, web: www.petank.cz, e-mail: tan.klub.pel@gmail.com

 • Český svaz chovatelů Pelhřimov

  Sdružování chovatelů králíků, drůbeže a holubů. Pořádání výstav.

  Radětínská 1157, 393 01 Pelhřimov, tel: 607 705 876, 728 460 102, web: http://www.chovatele-pe.cz, e-mail: chovatele-pe@email.cz

 • Potápěčský spolek Pelhřimov

  Potápěčský spolek v Pelhřimově, který nabízí potápěčské kurzy, plnění vzduchu a přístup do lomu v Horní Cerekvi.

  F. B. Vaňka 1837, 393 01 Pelhřimov, tel: 777 614 999, web: http://www.lomcerekev.cz/, e-mail: potapeci@lomcerekev.cz

 • Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Pelhřimov

  Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a výstav.

  Na Obci 1669, 393 01 Pelhřimov, tel: 723 100 573, 565 321 556, web: http://www.zahradkari.cz, e-mail: josbouska@seznam.cz

Občanská sdružení

 • Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina

  CZP Pelhřimov poskytuje tyto sociální služby: základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek.

  Na Obci 1768, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 324 806, 733 255 149, web: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz/pelhrimov.html, e-mail: czp.pe@centrum.cz

 • Dům dětí a mládeže

  Činnost domu dětí a mládeže ( DDM ) se zaměřuje na více oblastí zájmového vzdělávání nebo se na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. Poskytuje metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.

  Třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 326 411, web: www.ddm.pel.cz, e-mail: ddm@pel.cz

 • Fokus Vysočina

  Charitativní sdružení, které vzniklo za účelem pomoci dlouhodobě duševně nemocným lidem najít si své místo ve společnosti.

  Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 323 239, 774 151 495, web: www.fokusvysocina.cz/pelhrimov.php, e-mail: stredisko.pelhrimov@fokusvysocina.cz

 • Kulturní zařízení města Pelhřimova

  Příspěvková organizace města Pelhřimova zřízena pro rozvoj kulturního vyžití a cestovního ruchu.

  Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 321 184, web: www.pelhrimovsko.cz, e-mail: sekretariat@kzpe.cz

 • Občanské sdružení Hodina H

  Hlavním cílem Hodiny H je plnohodnotné a aktivní využití volného času dětí a mládeže, rozvoj dovedností a znalostí, rozvoj mezinárnodní spolupráce atd.

  Hrnčířská 111, 393 01 Pelhřimov, tel: 602 864 837, web: www.hodinah.cz, e-mail: hodinah@hodinah.cz

Sportovní kluby

 • Okresní rada AŠSK ČR Pelhřimov

  Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich zájmů.

  třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 326 411, 606 400 470, e-mail: assk@pel.cz

 • BK Pelhřimov

  Provoz basketbalového klubu Pelhřimov.

  Hodějovická 448, 393 01 Pelhřimov, tel: 608 982 171, web: http://www.bkpelhrimov.cz, e-mail: slavik@misoftpc.cz

 • Sportovní klub Taekwondo Lacek

  Pořádání kurzů korejského bojového umění.

  třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov, tel: 724 209 910, web: http://www.tkdhumpolec.ic.cz, e-mail: lecaf@seznam.cz

 • Rallye Klub Pelhřimov v AČR

  Organizování sportovních soutěží.

  Skrýšovská 1968, 393 01 Pelhřimov, tel: 776 327 087 E­mail: info@rallye-pelhrimov.cz

 • Tělovýchovné sdružení Vysočina

  Provoz instituce jenž organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a práva.

  Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 322 528, 777 656 553, web: http://www.cstv.cz/vysocina/, e-mail: cstv.pelhrimov@iol.cz

 • Jezdecký klub Proseč pod Křemešníkem

  Provoz tělovýchovné jednoty – jízdy na koni.

  Plk. Švece 2057, 393 01 Pelhřimov, tel : 565 322 064

 • FK Pelhřimov, o.s.

  Provoz tělovýchovné jednoty – fotbalový klub.

  Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 323 609, 777 171 793

 • TJ. HC Pelhřimov

  Provoz tělovýchovné jednoty – hokejový klub.

  Cholossiova 750, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 324 546

 • Plavecký oddíl DELFÍN Pelhřimov, o.s.

  Provoz tělovýchovné jednoty – plavecký klub.

  Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 324 592, 565 324 120

 • Sportovní gymnastika Pelhřimov

  Provoz tělovýchovné jednoty – sportovní gymnastika.

  F. B. Vaňka 1971, 393 01 Pelhřimov, tel: 721 847 097, e-mail: svetlanazourova@seznam.cz

 • Česká florbalová unie o.s.

  Provoz české florbalové unie – florbal.

  Na Výsluní 1079, 393 01 Pelhřimov, tel: 777 002 102, web: http://www.cfbu.cz, e-mail: koten@cfbu.cz

 • Tělocvičná jednota Sokol

  Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

  Osvobození 1687, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 324 131, 604 888 849, e-mail: krokodil@seznam.cz

Divadelní spolky

 • Divadelní společnost Hralous

  Divadelní společnost Hralous vznikla kolem roku 1989 – původně jako nezávislá společnost bez zázemí.

  Markéta Žižková, tel: 775 350 818, web: www.hralous.pel.cz, e-mail: marketa.swiss@seznam.cz

 • Loutkový spolek Rolnička

  Loutkoherecká skupina Rolnička s repertoárem pohádek pro nejmenší děti a školáky prvního stupně ZŠ.

  web: www.rolnicka.pel.cz, e-mail: rolnicka@pel.cz

 • Spolek divadelních ochotníků Rieger

  Nejstarší pelhřimovský ochotnický spolek s bohatou minulostí.

  web: www.rieger.ic.cz, e-mail: m.vosyka@seznam.cz

Nejsou některé údaje aktuální? Řekněte nám o tom!