Úřady a instituce Pelhřimov

Kontakty na úřady, instituce, dopravní podniky Pelhřimov

 • Česká pošta

  Kontakt: Příkopy 1889, 39301 Pelhřimov, tel: 565 323 016, web: www.ceskaposta.cz

 • České dráhy

  Kontakt: Nádražní, 39301 Pelhřimov, tel: 972 558 730, 565 322 747, 972 558 736, web: www.cd.cz

 • Český statistický úřad

  Kontakt: U Stínadel 1319, 39301 Pelhřimov, tel: 565 332 260, e-mail: infoservis@qw.czso.cz, web: www.czso.cz

 • Domov pro seniory Pelhřimov, p.o.

  Kontakt: Radětínská 2305, 39301 Pelhřimov, tel: 565 301 250, fax: 565 391 262, e-mail: info@dpsp.cz, web: www.dpsp.cz

 • Finanční úřad

  Kontakt: Příkopy 1754, 39301 Pelhřimov, tel: 565 356 111, 565 356 398, e-mail: podatelna@pel.br.ds.mfcr.cz

 • Hasičský záchr.sbor kraje Vysočina

  Kontakt: Požárnická 1240, 39301 Pelhřimov, tel: 565 301 511, 565 326 080, e-mail: spisovna@hasici-vysocina.cz, web: www.hasici-vysocina.cz

 • ICOM transport a.s. – Autobusové nádraží Pelhřimov

  Kontakt: Pod Náspem 2437, 39301 Pelhřimov, tel: 565 325 789, 900 144 444; dispečink: 565 322 937

 • Katastrální úřad

  Kontakt: U Stínadel 1316, 39301 Pelhřimov, tel: 565 301 751, 565 301 753, e-mail: kp.pelhrimov@cuzk.cz, web: www.cuzk.cz

 • Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o.

  Kontakt: Třída Legií 1115, 39301 Pelhřimov, tel: 565 321 184, 565 323 425, e-mail: sekretariat@kzpe.cz, web: www.pelhrimovsko.cz

 • Městský úřad

  Kontakt: Masarykovo nám. 1, Pražská 2460, 39301 Pelhřimov, tel: 565 351 111, e-mail: podatelna@mupe.cz, web: www.mupe.cz

 • Nemocnice Pelhřimov

  Kontakt: Slovanského bratrství 710, 39301 Pelhřimov, tel: 565 355 111, e-mail: hospital@hospital-pe.cz, web: www.hospital-pe.cz

 • Okresní hospodářská komora

  Kontakt: Třída Legií 1115, 39301 Pelhřimov, tel: 565 322 004, e-mail: ohk.pe@cbu.pvtnet.cz, web: www.komoracz.eu

 • Okresní hygienická stanice

  Kontakt: Pražská 1739, 39301 Pelhřimov, tel: 565 323 019, 565 324 523, e-mail: podatelna@pe.khsjih.cz, web: www.khsjih.cz

 • Okresní správa sociálního zabezpečení

  Kontakt: Pražská 2462, 39301 Pelhřimov, tel: 566 800 111, e-mail: posta-pe@cssz.cz, web: www.cssz.cz

 • Okresní státní zastupitelství

  Kontakt: Třída Legií 876, 39301 Pelhřimov, tel: 565 323 196, e-mail: posta@osz.plh.justice.cz

 • Okresní veterinární správa

  Kontakt: Hodějovická 448, 39301 Pelhřimov, tel: 565 326 741

 • Policie ČR – obvodní oddělení Pelhřimov

  Kontakt: Pražská 1738, 39301 Pelhřimov, tel: 725 514 731, 974 274 700

 • Policie ČR – územní odbor Pelhřimov

  Kontakt: Pražská 1738, 39301 Pelhřimov, tel: 974 274 111, 974 274 108, e-mail: peorkr@mvcr.cz, web: www.policie.cz

 • Pozemkový fond ČR

  Kontakt: U Stínadel 1317, 39301 Pelhřimov, tel: 565 332 442, 565 332 328, e-mail: pelhrimov@pfcr.cz, web: www.pfcr.cz

 • Technické služby města Pelhřimova

  Kontakt: Myslotínská 1740, 39301 Pelhřimov, tel: 565 323 138, 565 325 638, e-mail: info@tspe.cz, web: www.tspe.cz

 • Úřad práce

  Kontakt: Pražská 2461, 39301 Pelhřimov, tel: 950 145 111, e-mail: pelhrimov@pe.mpsv.cz