Park Antonína Sovy Pacov

Park Antonína Sovy se nachází u výjezdové komunikace z Pacova na Jetřichovec a Lukavec.

Park Antonína Sovy

V roce 1934 zde byl vztyčen kamenný pomník, ve kterém je uložena urna s básníkovým popelem a s popiskem na desce „Kruh se uzavírá“.