Obchodní akademie Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov je čtyřletá střední odborná škola, která ve školním roce 2013/2014 má 9 tříd denního studia, a to dvě v prvním, dvě ve druhém, dvě ve třetím a tři ve čtvrtém ročníku.

Obchodní akademie

Vzdělání poskytované školou podle studijního programu obchodní akademie lze rozdělit na obchodně podnikatelský základ a odborné zaměření. Učivo obchodně podnikatelského základu je zahrnuto do 12 vyučovacích předmětů, jejichž povinný minimální obsah je rámcově vymezen osnovami. Odborné zaměření závisí na místních, či regionálních podmínkách školy, které se promítají do struktury a obsahu volitelných předmětů. Tyto volitelné předměty pak rozšiřují a prohlubují učivo předmětů povinného základu a vytvářejí tak lepší podmínky pro uplatnění absolventů školy. Studijní program ekonomické lyceum pak poskytuje široký všeobecně vzdělávací základ (včetně fyziky, chemie a biologie), což rozšíří budoucím absolventům výběr vysoké školy, a zároveň velmi solidní znalosti ekonomických předmětů, což budoucím absolventům zajistí dobrou pozici na trhu práce.

Škola funguje v krajské budově, po rekonstrukci půdy plně postačuje pro naplnění náročných cílů, které si v současné době výchova ekonomických pracovníků žádá. Kromě průběžné modernizace vybavení školy bude třeba v budoucnu zlepšit podmínky pro tělesnou výchovu studentů rozšířením tělocvičny.

Škola je samostatným právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Tato kombinace vytváří dostatečný prostor pro samostatné rozhodování vedení školy a pro získáváni mimorozpočtových zdrojů. To umožňuje našim studentům přístup k nadstandardnímu vybavení a tím zlepšuje jejich pozici na trhu práce.

Učební plány

  • 63–41-M/02 Obchodní akademie
  • 78–42-M/02 Ekonomické lyceum

Kontakt

Web:http://www.oa-pe.cz/
E-mail:
Telefon:+420 565 301 730
Adresa:Jirsíkova 875, Pelhřimov
GPS:49.429432, 15.221294