NZDM Spirála Pacov

Posláním NZDM Spirála je poskytovat zázemí, podporu a odbornou pomoc při řešení problémů dětem a mladým lidem z Pacovska, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci.

NZDM Spirála

Prostřednictvím toho chceme dosáhnout pozitivních změn v jejich způsobu života a předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku od 11 do 23 let z Pacovska, kteří:

  • zažívají životní situace, jež jsou pro ně samotné obtížně řešitelné (problémy se zvládáním školy a mezi vrstevníky, špatně fungující rodina, potíže při zvládání běžných vývojových úkolů dětství a dospívání, problémy s volbou školy a povolání,vyloučení z trhu práce, partnerské problémy, potíže s navazováním vztahů apod.),
  • zažívají konfliktní společenské situace (šikana, záškoláctví, konflikty s rodiči, domácí násilí apod.),
  • vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženi ( zneužívání návykových látek, předčasné sexuální zkušenosti, poruchy příjmu potravy apod.).
  • tráví svůj volný čas převážně pasivním způsobem (např. toulání po městě, absence koníčků, zájmů) nebo mají problém zapojit se do běžných organizovaných volnočasových aktivit v okolí.

Otevírací doba NZDM Spirála

pondělí: 12:00 – 17:30
úterý: 12:00 – 17:30
středa: 12:00 – 16:00
čtvrtek: 12:00 – 16:00
pátek: 12:00 – 17:30

Kontakt

Web:http://www.spiralapacov.cz/
FB:NZDM Spirála na Facebooku
E-mail:
Telefon:+420 731 562 681
Adresa:náměstí Svobody 2, Pacov
GPS:49.472907, 15.003778