Knihovna Svépravice

Obecní knihovna znovuobnovila činnost v říjnu 2013 v místnosti příručního skladu bývalého obchodu ve Svépravicích č.p. 64 na ploše 12,5 m2.

Knihovna

Z fondu Městské knihovny v Pelhřimově bylo zapůjčeno 726 publikací krásné a naučné literatury pro děti i dospělé. Do konce roku se zaregistrovalo 46 čtenářů čili přes 30% obyvatel obce. Za dvacet výpůjčních dnů v roce 2013 proběhlo celkem 240 návštěv 183 dospělých a 57 dětských čtenářů. Byly uskutečněny 353 výpůjčky. Dospělí čtenáři si odnesli domů celkem 217 výpůjčních jednotek, z toho 66 publikací z naučné literatury, 146 knih beletrie a 5 periodik. Statisticky si každý dospělý při jednotlivé návštěvě zapůjčil 1,2 knihovní jednotky. Dětští čtenáři si odnesli 30 výtisků naučné a 106 výtisků krásné literatury. V průměru šlo o 2,4 výpůjčky na jednu návštěvu. Prostým dělením celkového množství výpůjček počtem čtenářů se dostaneme k číslu 7 zapůjčených dokumentů na jednoho čtenáře, což je při tříměsíčním životě obecní knihovny výborné číslo. Nejlepších výsledků dosáhly Zdeňka Dvořáková s 35 a Monika Repáčová s 33 výpůjčkami.

Kontakt

Web:http://www.knihovnasvepravice.webk.cz/
E-mail:
Telefon:+420 732 355 292
Adresa:Svépravice 64, Svépravice
GPS:49.497263, 15.233944

Fotografie Knihovna

  • Knihovna Svépravice