Kaple sv. Anny Pelhřimov

Římskokatolická kaple svaté Anny na nevysokém návrší nad Pelhřimovem z konce 17. století, která od 60. let 20. století chátrala.

Kaple sv. Anny

Kaple prochází od roku 2007 postupnou obnovou a v roce 2011 byla prohlášena kulturní památkou.

Kaple byla postavena mezi lety 1699–1700 na navrší nedaleko Pelhřimova dvěma pelhřimovskými měšťany. Její původní zasvěcení bylo Proměnění Páně na hoře Tábor, svaté Anně byla kaple zasvěcena až v roce 1730. Po roce 1948 nemohla být kaple opravována a tak kaple začala chátrat. V roce 1991 nechal Městský úřad v Pelhřimově odstranit zbytky věžičky a střechy a kaple zarostla dřevinami.

V roce 2007 vzniklo sdružení Zelené srdce, jehož jednou z činností je i snaha o záchranu kaple. V tomto roce tedy počíná snaha o záchranu kaple, prvně byly v roce 2007 odstraněny náletové dřeviny a započaly opravy, které pokračují dodnes.

Fotografie Kaple sv. Anny

  • Kaple sv. Kříže, Pelhřimov. Autor: Isolda11, CC BY-SA 3.0