Hodina H Pelhřimov

Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, podporovat udržitelné celoživotní vzdělávání a osobnostní rozvoj, plnohodnotné trávení volného času.

Hodina H

Hlavním cílem Hodiny H je zvýšení kvality a podpora udržitelného rozvoje kompetencí dětí, mládeže a místní komunity.

Hodina H pro svou činnost definovala 4 klíčové priority: Neformální vzdělávání, informovanost, osobnostní rozvoj, dobrovolnictví.