Gymnázium Pelhřimov

Gymnázium v Pelhřimově je nejstarší střední školou na území města i v celém pelhřimovském regionu.

Gymnázium

Od založení školy prošly jejími branami tisíce studentů několika generací. Z absolventů pelhřimovského gymnázia vzešla řada vynikajících odborníků v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Základem vždy byla svědomitá a poctivá práce jeho učitelů na straně jedné a vnímavost a touha studentů po vědění na straně druhé. Za dobu své existence škola ovlivňovala a ovlivňuje, formovala a formuje obecnou vzdělanost Pelhřimovska.

Současná škola navazuje na bohatou gymnaziální tradici, rozvíjí ji a přizpůsobuje požadavkům moderní doby. Výsledky výchovně vzdělávací práce ukazují, že se i nadále daří poskytovat našim studentům kvalitní vzdělání, které jim umožňuje dobře se uplatnit v dalším životě.

Kontakt

Web:http://gymnazium-pe.cz
E-mail:
Telefon:+420 565 324 428
Adresa:Jirsíkova 244, Pelhřimov
GPS:49.428907, 15.221579