Odsouzené ženy vyprávěly žákům základních škol své příběhy

Již podruhé připravili pelhřimovští policisté ve spolupráci s Městem Pelhřimov a Vězeňskou službou České republiky, Věznicí Světlá nad Sázavou Komponovaný program v rámci prevence kriminality.

Poprvé se zde tento projekt uskutečnil před dvěma lety a stal se tak základním kamenem netradičního a unikátního druhu prevence. Setkání dětí s odsouzenými a vyslechnutí jejich osudů se pro ně stává výjimečným zážitkem, který v nich zanechá trvalejší stopu a zcela jistě se zamyslí nad okolnostmi, které vedly tyto odsouzené za brány věznice. Jednalo se o preventivní akci určenou pro žáky sedmých a osmých ročníků základních škol. Žáci měli možnost vyslechnout si životní příběhy odsouzených žen a poučit se tak z jejich chyb. Projektu poskytl záštitu předseda senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch.

Ve středu 29. listopadu se v zasedacím sále územního odboru Policie České republiky v Pelhřimově sešlo přibližně tři sta školáků druhého stupně základních škol z Pelhřimova a Pacova. Ti se zde setkali s ženami odsouzenými za spáchanou trestnou činnost k výkonu trestu odnětí svobody, který si odpykávají ve Věznici Světlá nad Sázavou.

Program zahájil plk. Mgr. Jaromír Štěpánek, vedoucí územního odboru Pelhřimov, který všechny přítomné přivítal. „Preventivní akce, které jsou zaměřeny zejména na mládež, jsou pro nás velmi důležité, proto je sami iniciujeme a na jejich organizaci se aktivně podílíme“, uvedl plk. Mgr. Jaromír Štěpánek. Ke školákům promluvil také starosta Města Pelhřimov Ing. František Kučera, který rovněž vyjádřil svoji podporu preventivnímu projektu. Nezastupitelným a významným partnerem projektu byla Věznice Světlá nad Sázavou, zastoupená ředitelkou věznice plk. PhDr. Gabrielou Slovákovou Ph.D a mjr. Mgr. Monikou Myšičkovou, vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu. Dále zde byli přítomni zaměstnanci věznice vykonávající nad odsouzenými dozor, psycholožka a vychovatelky.

Samotný program připravily pro děti odsouzené ženy. Postupně vyprávěly své životní osudy, které je dovedly až do výkonu trestu. Jednotlivé příběhy o jejich životních cestách prokládaly hudebními vstupy jejich kapely Katr-band, která vznikla právě za branami světelské věznice. Skládá se celkem ze sedmi členek, a to šesti odsouzených žen a jedné vychovatelky. Členky kapely zahrály i několik skladeb z vlastní tvorby.

Tři z odsouzených žen školákům přiblížily svoji životní cestu, která je následně dovedla až do vězeňského prostředí. U všech odsouzených žen byla tato cesta za brány věznice spojena zejména s užíváním drog. Všechny tři odsouzené žily spořádaným životem a měly spokojené dětství až do té doby, kdy poprvé sáhly po droze, konkrétně po marihuaně. Následoval přechod k tvrdším drogám, s jejichž užíváním se přidala zejména majetková trestná činnost a v případě dvou odsouzených žen i distribuce drog. „Droga vás ovlivní natolik, že si ani neuvědomujete, že pácháte trestnou činnost. Nepřemýšlíte nad tím“, přiblížila jedna z odsouzených žen dnešní pohled na svoji životní cestu spojenou s drogami.

Součástí programu bylo také množství zajímavých informací o věznici. Školáci se mimo jiné dozvěděli, že věznice ve Světlé nad Sázavou je největší ženskou věznicí v České republice se všemi druhy ostrahy a v současné době je v ní umístěno 860 odsouzených žen. Dále, že se zde nachází oddělení pro mladistvé a mezi odsouzenými jsou i seniorky (trvale pracovně nezařaditelné odsouzené seniorky). Kolem sedmdesáti procent odsouzených žen, které vykonávají svůj trest ve světelské věznici, je v rámci výkonu trestu zaměstnaných. Některé z odsouzených navštěvují školské a vzdělávací středisko, které je ve věznici zřízeno. Dětem byl také názorně ukázán postup poutání a prohlídka odsouzené v případě, že věznici opouští z důvodu návštěvy lékaře nebo eskorty k soudu.

Na závěr programu měly děti možnost pokládat odsouzeným ženám otázky, které je zajímají. Děti si odnesly intenzivní zážitek proložený moderní hudbou a spoustou zajímavých informací. Pro preventivní působení je, a to zejména u mládeže, vždy lepší možnost přímého konfrontování s realitou, než zprostředkované vyprávění něčích příběhů a životních cest.

Společným jmenovatelem bylo u všech odsouzených žen, které při preventivním programu vystoupily, že po opuštění vězeňských bran, se na toto místo již vrátit nechtějí. Jedna z odsouzených žen na závěr svého vyprávění ke školákům pronesla „snažte se vyvarovat vězení“. Děti, na které byla tato prevence zaměřena, tak dostaly možnost svůj život do budoucna ovlivnit tím, že se poučí z chyb jiných, budou žít spořádaně a do věznice se nikdy nedostanou.

Zdroj: Stanislava Miláčková/Policie ČR

Zajímají Vás i ostatní články z dění v Pelhřimově? Přidejte si pejr.info na Facebook. Zaujal Vás tento článek? Budeme rádi, pokud ho doporučíte i ostatním.

Redakce jména autorů nezveřejňuje (proč?).

Nahlásit nevhodný obsah

Diskuze