Na Pelhřimovsku došlo k poklesu trestné činnosti

Oproti roku 2015 klesla kriminalita o 13 %. Bohužel v mnoha případech klesla také objasněnost.

V roce 2016 došlo na Pelhřimovsku k celkem 875 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 536 skutků. Celková objasněnost tedy dosáhla 61,26%. Ve stejném období roku 2015 došlo k celkem 1007 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili celkem 874, to znamená 61,77%. V loňském roce tak v porovnání s rokem 2015 kriminalita poklesla o 132 trestných či­nů.

K poklesu kriminality v roce 2016 došlo zejména u majetkové trestné činnosti, kde bylo oproti roku 2015 spácháno o 63 trestných činů majetkové povahy méně. Dále došlo také k poklesu násilné trestné činnosti, kde v roce 2016 bylo spácháno o 18 trestných činů tohoto druhu méně než v roce 2015.

Kriminalita v roce 2016 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2016 na území obvodního oddělení Pelhřimov a jeho okolí. Policisté na tomto území zaevidovali 321 trestných činů, z nichž se jim 185 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 57,63%. V teritoriu obvodního oddělení Humpolec došlo v roce 2016 ke spáchání 258 trestných činů. Z uvedeného počtu policisté objasnili 152 případů. Objasněnost tak na Humpolecku v roce 2016 činila 58,91%. V Kamenici nad Lipou a jejím okolí policisté zaevidovali celkem 181 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 129 trestných činů objasnit. Objasněnost na území Kamenice nad Lipou dosáhla hranice 71,27%. Na území obvodního oddělení v Pacově došlo ke spáchání 115 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2016 činila 60,87%, tedy 70 trestných činů.

Na všech uvedených územích má největší podíl majetková kriminalita, přičemž v teritoriích obvodních oddělení Humpolec, Kamenice nad Lipou a Pelhřimov se nejčastěji jedná o krádeže prosté, a v Pacově a jeho okolí jsou nejčastěji páchanou majetkovou kriminalitou krádeže vloupáním.

Násilná trestná činnost

V roce 2016 došlo na Pelhřimovsku k 47 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili celkem 32 případů. To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti dosáhla 68,09%. Ve stejném období roku 2015 došlo k 65 násilným trestným činům a objasnit se podařilo 47 případů, což je 72,31% objasněnosti. Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2016 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 15 případů, z nichž osm objasnili. Objasněnost u této trestné činnosti činila 53,33%. V roce 2015 se jednalo o 20 trestných činů, z nichž policisté 13 objasnili. Objasněnost činila 65%. V roce 2016 tedy nápad násilné trestné činnosti klesl o pět trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem bylo nebezpečné vyhrožování, kdy došlo k 10 trestným činům tohoto druhu, objasněnost v tomto případě dosáhla výše 70%, policisté objasnili sedm případů. V roce 2015 se jednalo o 11 trestných činů, policisté jich objasnili devět a objasněnost tak činila 81,82%. Třetím nejčastějším násilným trestným činem byl na tomto území v roce 2016 trestný čin porušování domovní svobody. V souvislosti s tímto trestným činem policisté zahájili úkony trestního řízení celkem v pěti případech, přičemž čtyři z nich se jim podařilo objasnit. Objasněnost u tohoto trestného činu tak činila 80%. U uvedeného činu dosáhla objasněnost v roce 2015 hranice 33,33%, kdy ze třech trestných činů policisté objasnili pouze jeden.

Oproti roku 2015 došlo u násilné kriminality k výraznému poklesu u trestného činu loupeže o pět případů, kdy v roce 2016 zde byly zaznamenány tři případy, z nichž dva policisté objasnili. Dále výrazně poklesl počet trestného činu vydírání, v roce 2016 došlo ke dvěma případům a v roce 2015 k desíti případům. U trestného činu týrání osoby ve společném obydlí došlo v roce 2016 ke třem případům a oproti roku 2015 došlo k poklesu o tři případy.

Mravnostní trestná činnost

V loňském roce prověřovali kriminalisté 18 mravnostních trestných činů, z nichž objasnili 14 skutků. Objasněnost dosáhla 77,78%.

Majetková trestná činnost

V roce 2016 došlo na Pelhřimovsku k celkem 335 majetkovým trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 101 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti v roce 2016 dosáhla hranice 30,15%. Ve stejném období roku 2015 došlo na Pelhřimovsku k celkem 398 majetkovým trestným činům a objasněnost činila 31,16%. V roce 2016 se jednalo v 125 případech o krádeže vloupáním, v 139 případech o krádeže prosté a 71 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

U trestného činu krádeže vloupáním má největší zastoupení krádež vloupáním do rodinných domů. V roce 2016 policisté zaznamenali 24 případů, ze kterých jich šest objasnili. Objasněnost tedy činila 25%. Zde došlo k poklesu o pět trestných činů oproti roku předešlému a ke zvýšení objasněnosti, kde rozdíl činil více jak čtyři procenta. V roce 2015 se jednalo o 29 trestných činů, z toho šest objasněných a objasněnost činila 20,69%. Druhým nejčastějším trestným činem v kategorii krádeží vloupáním, je v roce 2016 krádež vloupáním do rekreačních objektů, kde policisté prověřovali 23 trestných činů. Objasnit se jim podařilo 9 případů, objasněnost tedy činí 39,13%.

Třetí nejčastější kriminalitou tohoto druhu byla v roce 2016 trestná činnost vloupání do obchodů. Na území Pelhřimovska došlo k 10 trestným činům, z nichž policisté osm případů objasnili, a objasněnost tak dosáhla hranice 80%. U této trestné činnosti došlo oproti roku 2015 k poklesu o pět trestných činů, kdy bylo zaevidováno15 případů, ze kterých policisté objasnili tři trestné činy. Objasněnost v roce 2015 činila 20%.

Krádeže prosté

V případě kategorie krádeží prostých došlo k výraznému poklesu. V roce 2016 policisté prověřovali celkem 139 trestných činů tohoto druhu. Oproti roku 2015 kdy policisté evidovali celkem 218 skutků krádeží prostých, tato trestná činnost poklesla o 79 trestných činů. Jedním z nejčastějších tres­tných činů v této kategorii zaujímají krádeže věcí z vozidel, kdy došlo v roce 2016 k 23 případům. Další nejčastější trestnou činností uvedeného druhu jsou krádeže motorových vozidel, za loňský rok došlo k 22 případům. Dalšími nejčastěji páchanými trestnými činy tohoto druhu v teritoriu Pelhřimovska jsou krádeže pohonných hmot (6 případů), krádeže kapesní (8 případů) a krádeže v bytech (8 případů). Celková objasněnost u trestných činů krádeží prostých v roce 2016 činila 28,06%.

Ostatní majetková kriminalita

V této kategorii je nejčastějším trestným činem na území Pelhřimovska poškozování cizí věci, kde policisté evidovali 48 případů. U této trestné činnosti došlo v loňském roce k výraznému poklesu oproti roku 2015, kdy bylo na Pelhřimovsku spácháno 35 trestných činů. Dalšími nejčastějšími trestnými činy jsou trestný čin podvodu, který v roce 2016 policisté zaevidovali ve 14 případech. V roce 2015 bylo zaevidováno 10 případů. Dále u trestného činu zatajení věci policisté prověřovali sedm trestných činů (v roce 2015 se jednalo o 9 trestných či­nů).

Hospodářská trestná činnost

V roce 2016 došlo k 145 hospodářským trestným činům. Z tohoto počtu se jich policistům podařilo 99 objasnit. Objasněnost činila 68,28%. Ve stejném období v roce 2015 došlo k 158 hospodářským trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 107 prověřovaných případů a objasněnost tak činila 67,72%.

V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin podvod, kde policisté v roce 2016 prověřovali 42 případů, z nichž objasněných bylo 36 trestných činů a objasněnost činila 85,71% (v roce 2015 jich bylo zaevidováno 52). Dalšími nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou trestné činy spáchané v souvislosti s neoprávněným držením platebního prostředku, zde policisté zaevidovali 30 případů, stejně jako v roce 2015. Objasněnost však u tohoto trestného činu v roce 2016 stoupla o více jak 26%. Výrazný pokles byl u trestného činu úvěrového podvodu, kdy v roce 2016 policisté zaevidovali 27 případů a v roce 2015 to bylo 42 trestných činů.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 330 trestných činů se do konce roku 2016 policistům podařilo objasnit 290 trestných činů. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 48 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Oproti roku 2015 činil rozdíl 14 trestných činů. Dále se do této skupiny trestných činů řadí trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté zaevidovali 89 případů. Ve srovnání s rokem 2015 se jednalo o 17 trestných činů méně. Trestný čin zanedbání povinné výživy byl v roce 2016 policisty prověřován v 52 případech. Dalším trestným činem v této kategorii je trestný čin sprejerství, kdy došlo v roce 2016 na Pelhřimovsku k 11 trestným činů, z toho čtyři případy policisté objasnili. Při porovnání s rokem 2015 došlo k poklesu nápadu tohoto druhu trestné činnosti o tři trestné činy.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. Vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 40 trestných činů. V této oblasti také došlo k výraznému poklesu oproti roku 2015, kdy se jednalo o 56 spáchaných trestných činů v souvislosti s touto kriminalitou.

Zdroj: Stanislava Miláčková/Policie ČR

Zajímají Vás i ostatní články z dění v Pelhřimově? Přidejte si pejr.info na Facebook. Zaujal Vás tento článek? Budeme rádi, pokud ho doporučíte i ostatním.

Redakce jména autorů nezveřejňuje (proč?).

Nahlásit nevhodný obsah

Diskuze