Kriminalita na Pelhřimovsku

V prvním pololetí letošního roku došlo na Pelhřimovsku k výraznému poklesu kriminality, a to o 73 trestných činů. Celkem zde došlo k 430 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 221 skutků.

Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla hranice 51,4 %. Ve stejném období v roce 2017 došlo k celkem 503 trestným činů, z nichž policisté objasnili 281.

Násilná trestná činnost

Na Pelhřimovsku došlo v prvním pololetí letošního roku k 25 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí 13 objasnili. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 52 %. Ve stejném období roku 2017 došlo k 27 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 14 trestných činů.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2018 na území Pelhřimovska evidován, bylo nebezpečné vyhrožování. Policisté zaevidovali celkem šest případů, z nichž pět objasnili. V roce 2017 se v prvním pololetí jednalo o pět těchto trestných činů, z toho čtyři případy policisté objasnili.

Další trestné činy, které mají druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, jsou trestné činy úmyslné ublížení na zdraví a týrání osoby žijící ve společném obydlí. V případě obou těchto trestných činů policisté zadokumentovali čtyři případy. U trestného činu ublížení na zdraví došlo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku k výraznému poklesu, a to o sedm trestných činů. V prvním pololetí letošního roku policisté na Pelhřimovsku zadokumentovali jeden případ trestného činu vraždy, a to ve stadiu pokusu.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2018 prověřovali kriminalisté devět mravnostních trestných činů, z nichž šest objasnili, což je 66,7 %. V loňském roce se za stejné období jednalo o pět trestných činů, z tohoto počtu kriminalisté čtyři objasnili.

Majetková trestná činnost

Za první pololetí roku 2018 policisté na Pelhřimovsku zadokumentovali 164 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 33 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 20,1 %. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu o 53 případů. V prvním pololetí loňského roku došlo k 217 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 58 případů objasnili. V 59 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 71 případech o krádeže prosté, kde došlo k nejvýraznějšímu poklesu, a 34 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 20 případů, ze kterých se jim do současné doby jeden trestný čin podařil objasnit. Zde za uvedené období došlo k poklesu oproti prvnímu pololetí roku 2017, a to čtyři trestné činy. V prvním pololetí roku 2017 policisté prověřovali 24 případů, z nichž objasnili 12 trestných činů. Druhým nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rodinných domů. V první polovině roku 2018 policisté na Pelhřimovsku prověřovali 13 případů tohoto trestného činu, z nichž jeden objasnili. Za stejné období roku 2017 policisté zadokumentovali 10 těchto trestných činů. Dalším nejčastějším trestným činem je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V letošním roce se jednalo o 12 případů. Zde došlo k poklesu o osm trestných činů oproti prvnímu pololetí loňského roku.

Krádeže prosté

Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali 71 případů, z nichž objasnili 20. Objasněnost tedy činila 28,2 %. V loňském roce se jednalo o 107 trestných činů, z toho 28 objasněných. Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež v jiných objektech, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 22 případů, přičemž 13 objasnili. Ve stejném období roku 2017 se jednalo o 25 trestných činů, z toho 10 objasněných. K nejvýraznějšímu poklesu v této kategorii trestných činů došlo u krádeží jízdních kol. V letošním prvním pololetí policisté zadokumentovali jeden případ. Došlo zde k poklesu o 15 trestných či­nů.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2018 došlo na Pelhřimovsku k 109 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 73 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 67 %. Ve stejném období v roce 2017 došlo k 89 případům, z toho objasněných bylo 69. Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin podvodu. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali 54 případů tohoto trestného činu, z nichž 51 objasnili. V roce 2017 policisté zadokumentovali 29 případů tohoto trestného činu. Druhým, na Pelhřimovsku nejčastěji prověřovaným, trestným činem v této kategorii, je trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V prvním pololetí letošního roku policisté zadokumentovali 12 trestných činů, stejně jako v roce předešlém.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 123 trestných činů se do konce prvního pololetí roku 2018 policistům podařilo objasnit 96 trestných činů. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 22 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Stejně jako v prvním pololetí roku 2017. Dále se do této skupiny trestných činů řadí trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté zaevidovali do konce prvního pololetí letošního roku 21 trestných činů. V roce 2017 se za uvedené pololetí jednalo o 48 trestných činů. Trestný čin zanedbání povinné výživy byl v prvním pololetí roku 2018 policisty prověřován v 17 případech. V loňském roce za stejné období policisté prověřovali 28 trestných činů tohoto druhu.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. V prvním pololetí tohoto roku kriminalisté na Pelhřimovsku prověřovali 22 trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Zdroj: Stanislava Miláčková/Policie ČR

Zajímají Vás i ostatní články z dění v Pelhřimově? Přidejte si pejr.info na Facebook. Zaujal Vás tento článek? Budeme rádi, pokud ho doporučíte i ostatním.

  • Zdroj: Kat Wilcox

Redakce jména autorů nezveřejňuje (proč?).

Nahlásit nevhodný obsah

Diskuze