Zaměstnání, zaměstnavatelé, brigády

Sekce není určená pro inzerci! Můžete si zde ale postěžovat na své problémy v zaměstnání, vyměnit si zkušenosti, diskutovat o možnostech přivydělání...

  • Monitorování zaměstnanců na pracovištiMonitorování zaměstnanců na pracovišti

    Každý zaměstnanec se jistě v průběhu profesního života setkal s tím, že byl ze strany zaměstnavatele monitorován. Má na takové jednání zaměstnavatel právo? Kam až může v monitorování zaměstnanců zajít a jaké může použít prostředky?