Scientologové v Pejru: vymývání mozků nebo prevence?

Pozor, tento článek byl uživateli nahlášen pro nevhodný obsah! Obsah bude v nejbližší době přezkoumán redakcí.

Reakce na článek p. Mazance a komentář starosty Leopolda Bambuly v pelhřimovském deníku ze dne 14.06.14, 07:26: "Podpořili akci proti drogám".

„Prostě řekni NE drogám, řekni ANO životu v podání českých scientologů – vymývání mozků nebo primární prevence?“

Nedávno se představitel tzv. scientologické církve v tisku pochlubil, kolika tisícům lidí už předali informaci o škodlivosti užívání ilegálních drog. Přesto mladých lidí, kteří užívají alkohol, tabák nebo zkoušejí ilegální drogy neubývá. Možná se zeptáte, jak je to možné? Dlouholetý výzkum ukazuje, že pouhé předávání informací, které jsou navíc zkreslené a polovičaté, chování mladých lidí neovlivňuje. Nefunguje to ostatně ani u dospělých. Všichni přece víme, že kouření škodí zdraví a přesto stále velká část Čechů kouří… Této situace scientologové využívají jenom ke svému zviditelnění.

Dlouhodobé zkušenosti a výzkumy jednoznačně prokázaly, že programy typu „Řekni ne drogám, řekni ano životu“, který u nás s takovou podporou médií prezentuje tzv. Scientologická církev (statut církve jí u nás nebyl přiznán) nefungují. Prosté předávání jednostranných informací o drogách se neosvědčilo. To, že scientologové dávají mladým lidem o drogách lživé informace (informují jenom o jejich negativech) spíše činí programy primární prevence užívání návykových látek v očích mladých lidí nedůvěryhodnými. Ať se nám to líbí nebo ne, užívání drog – k nimž patří i alkohol – nemají jenom nepříznivé důsledky. Jinak by je tak velká část dospělých v ČR neužívala. Nebo ne?

Bývalá první dáma USA Nancy Reaganová v 80. letech 20. století rovněž iniciovala kampaň pod názvem „Just say no to drugs“ (Prostě řekni drogám ne), který je velmi podobný informační kampani, již několik let vede tzv. Scientologická církev. Pokus paní Reaganové stejně jako ten scientologický nefunguje. Kampaně působí spíše kontraproduktivně v tom smyslu, že spíše zvyšují zájem mladých lidí o drogy, o nichž lidé typu paní „prezidentové“ nebo scientologů (tj. pro běžného člověka lidé jakoby z jiného světa) hovoří tak negativně.

Preventivní programy prováděné tzv. Scientologickou církví nelze považovat za seriózní aktivity. Naopak v nich lze shledat řadu manipulativních prvků, jejichž cílem může být získat další příznivce pro sektu. To naznačuje i skutečnost, že v mnoha jimi distribuovaných materiálech je zamlčováno, že je vyrobila tzv. Scientologická církev. I proto a díky informacím, které o podobných sektách máme, lze jejich aktivity spíše než za přínosné považovat za rizikové nejenom pro mládež, ale i pro dospělé.

Na aktivity tzv. Scientologické církve jsou navíc zaměřeny programy prevence proti působení sekt, podporované ministerstvy školství, mládeže a tělovýchovy a vnitra. Proto lze jakoukoli podporu jejich aktivitám vnímat jako podporu sekt, jejichž působení může mít na zdravý vývoj jednotlivců i společnosti neblahé důsledky.

Zájem lokálních a dalších politiků o problémy spojené s užíváním drog, který média zviditelňují v souvislosti s kampaněmi scientologů, lze jenom uvítat. Současně však je třeba varovat je před tím, aby jejich zájem nebyl ze strany organizací typu tzv. Scientologické církve zneužit. Scientologové jsou známi tím, že používají manipulativní metody jako je např. „vymývání mozků“ (brainwashing). To se např. projevuje tak, že mají tendenci uvádět každého, s kým jenom formálně přišli do styku jako svého příznivce. I proto se tak intenzivně snaží oslovovat místní politiky.

Pro zlepšení situace v užívání legálních a ilegálních drog v jednotlivých obcích a městech je spíše než pořádat okázalé informační akce po vzoru scientologů, třeba dostupnými a v praxi ověřenými postupy usilovat o zlepšení životního prostředí, o podporu a zajištění odpovídající nabídky smysluplného využití volného času dětí a mladých lidí, podporovat a zajistit dostupnost odborně koncipovaných programů prevence užívání drog, poradenství, léčby a resocializace stejně jako potírat pouliční kriminalitu.

http://www.adiktologie.cz/…rni-prevence-

Zajímají Vás i ostatní články z dění v Pelhřimově? Přidejte si pejr.info na Facebook. Zaujal Vás tento článek? Budeme rádi, pokud ho doporučíte i ostatním.

  • Scientologický brainwashing vede k neužívání mozku. Smutní zombíci.
   (http://c

Redakce jména autorů nezveřejňuje (proč?).

Diskuze