Pomozte muzeu najít KÝČ!

Obracíme se na Vás se zdvořilou výzvou – zapůjčte nám svůj soukromý kýč na výstavu Umění KÝČE, která proběhne v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p.o.

Co je KÝČ? Řiďte se intuicí – jsou to především překrásné předměty, které okouzlují, jsou blízké Vašemu srdci, těší Vás, a přesto byste si nevsadili na jejich uměleckou hodnotu či vkusnost.

KÝČE shromažďujeme každý všední den od 8:00 do 16:00 na adrese:
Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p.o.
zámek pánů z Říčan
Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov.

Výstava Umění KÝČE

(14. 5. – 21. 8. 2016)

Kýč je líbivý a podbízivý předmět, který v nás vyvolává jasné city a emoce. Kýčovité předměty jsou nedílnou součástí dnešního světa, a právě o tomto fenoménu připravuje Muzeum Vysočiny Pelhřimov překrásnou výstavu Umění KÝČE, která bude otevřena na muzejní noc 13. května a potrvá do 21. srpna. Problematika kýče je v současné době aktuálním tématem. Z mnoha stran můžeme zaslechnout diskuse o kýči, hovoří se o něm jak v masových sdělovacích prostředcích, tak na akademické půdě a v literárních kruzích. Je to fenomén, který stále mění svou formu, přestože jeho podstata zůstává stále stejná. Problematika kýče je stěží uchopitelná a neexistuje jednoznačně vymezitelná definice. Je živou látkou, která se stále vyvíjí.

Pojem kýč se užívá od druhé poloviny devatenáctého století, není známo, že by byl dříve tento termín užit, přestože kýč jako takový existoval ještě před vznikem svého pojmenování. V důsledku sociálních změn ve společnosti v osmnáctém a devatenáctém století, bylo nutné stanovit nové termíny pro specifické druhy umělecko-kulturní činnosti, která se dříve nevyskytovala a stala se novým fenoménem.

Konkrétní dataci vzniku kýče nelze přesně stanovit, na jeho rozšíření však měli vliv dvě kulturně-společenské roviny – průmyslová revoluce a romantismus. Lze se domnívat, že kýč, jako ho známe nyní, vznikl v 18. století a stále se vyvíjí. Industrializace ovlivnila především změny v rozložení společenských vrstev. Do průmyslových center přicházejí obyvatelé z venkova, v důsledku toho se mění jejich náplň práce a způsob života. Před průmyslovou revolucí existovalo vysoké umění a lidová kultura. Urbanizace zapříčinila vznik společenské vrstvy, která byla zakořeněna ve venkovské kultuře a zároveň žila ve městech. Tato střední třída toužila po vlastní kultuře, která by se podobala kultuře vysoké, ale podařilo se jí vytvořit jen náhražku umění. Tato společenská vrstva požadovala exkluzivní a zároveň finančně dostupné umění. Tento požadavek mohly splnit jen průmyslově vyráběné napodobeniny umění. Kýč, který vznikl pro povrchní estetické potřeby střední vrstvy, napodoboval pouze efekt, nikoliv duševní inspiraci, kterou vyvolává opravdové umění.

S nástupem romantismus v umění přibývá sentimentality a exaltovaného tragizmu. Vrcholné romantické umění přineslo mnoho kvalitních děl. Zároveň však romantismus pracuje s takovým uměleckým tónem a citovou tématikou, jež nalákaly mnohé nepříliš talentované umělce k vytváření kýče. Romantismus využívá prostředky, které je velmi snadné využít k vytvoření kýče. Povrchní romantická díla často sklouzávala ke kýčovitosti, autoři vytvářeli díla s krásným efektem, působící na city s absencí vnitřních uměleckých hodnot. Po vzoru některých romantických děl vzniká tedy náhražka uměleckého zážitku. Kýč je něco překrásné dokonce až přespříliš krásného, to co nás jednoznačně dojme a potěší. Kýč, jenž se inspiroval v romantismu, je plný efektních gest a hysterických citů.

Industrializace umožnila hromadnou reprodukovatelnost a tak podpořila fyzické šíření kýče, oproti tomu romantismus předložil kýči látku (přehnaný cit, sentimentalitu, přepjatost, neuróza), kterou používá k dosažení efektu.

Doprovodný program k výstavě:

 • 17. 5. od 17:00 – úvodní komentovaná prohlídka
 • 1. 6. – WORKSHOP – Den dětí bez kýče?!
 • 21. 6. – od 17:00 – přednáška Lidové umění a kýč

Prázdninové WORKSHOPY každou středu 10:00 a od 15:00

 • 13. července
 • 20. července
 • 27. července
 • 3. srpna
 • 10. srpna
 • 17. srpna

Témata workshopů:

 • MŮJ „KRÁSNÝ“ DŮM
 • KÝČ A HRAČKY
 • MODERNÍ UMĚNÍ: SMAŽ HRANICI KÝČE
 • FOLKLORNÍ KÝČ NEBO LIDOVÉ UMĚNÍ
 • TAJEMSTVÍ STARÉHO OBRAZU
 • CIZÍ SLOVO ORNAMENT

Pro další informace volejte nebo pište na 565 323 184; h.vondru@muzeumpe.cz. Aktuality sledujte na www.muzeumpe.cz nebo na facebooku Muzeum Vysočiny Pelhřimov.

Zajímají Vás i ostatní články z dění v Pelhřimově? Přidejte si pejr.info na Facebook. Zaujal Vás tento článek? Budeme rádi, pokud ho doporučíte i ostatním.

Redakce jména autorů nezveřejňuje (proč?).

Nahlásit nevhodný obsah

Diskuze