Setkání podnikatelů z Pelhřimovska

Pozor, tento článek byl uživateli nahlášen pro nevhodný obsah! Obsah bude v nejbližší době přezkoumán redakcí.

Okresní hospodářská komora (OHK) Pelhřimov uspořádala ve středu 11. května 2016 další ze svých tradičních setkání podnikatelů Pelhřimovska, tentokrát s podtitulem „Úspěch regionu závisí na schopnostech jeho lidí.“

Setkání se zúčastnilo více než šedesát podnikatelů z Pelhřimovska, a to za přítomnosti prezidenta Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimíra Dlouhého.

Před konferenční částí zástupci OHK Pelhřimov společně s prezidentem HK ČR panem Vladimírem Dlouhým navštívili firmy OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o. a MHA, s.r.o.

Setkání zahájil předseda OHK Pelhřimov pan Martin Plachý, který představil činnost okresní komory a nastínil svou vizi jejího fungování v nadcházejícím období. Mimo jiné uvedl: „Žijeme v kontrastní době. Na jedné straně prožíváme podnikatelské úspěchy, na straně druhé se potýkáme se zhoršujícím se podnikatelským prostředím, sílící ingerencí státu do tohoto prostředí, zvyšující se legislativní nepřehledností, at­d..“

Prezident HK ČR pan Vladimír Dlouhý zhodnotil stav české ekonomiky a podnikatelského prostředí. Ve své prezentaci uvedl: „Česká republika má jeden z nejvyšších hospodářských růstů ze zemí EU, stále ještě relativně nízké zadlužení a stabilní měnovou politiku. Co nás trápí je nepřehledné a stále se měnící legislativní prostředí. Aktuálním tématem je novela Zákoníku práce, která je z našeho pohledu nepřijatelná.“

Hejtman Kraje Vysočina pan Jiří Běhounek nabídl svou pomoc: „Budu rád za Vaše jakékoliv podněty a připomínky ke stávající nebo připravované legislativě, které uplatním v Parlamentu ČR.“

Dále vystoupil majitel firmy MHA, s.r.o. a fabrika hotelu, pan Petr Hendrych, který představil příběh své firmy. Ve svém příspěvku také uvedl: „Je nezbytné neustále sledovat konkurenční výhodu a procesní uspořádání firmy rychle přizpůsobovat potřebám zákazníků.“

Jana Vránová 13/5/2016 OHK Pelhřimov

Zajímají Vás i ostatní články z dění v Pelhřimově? Přidejte si pejr.info na Facebook. Zaujal Vás tento článek? Budeme rádi, pokud ho doporučíte i ostatním.

Redakce jména autorů nezveřejňuje (proč?).

Diskuze